Universitat Rovira i Virgili

Projectes finalitzats liderats per membres del departament

Títol del projecte

Investigador principal

Investigadors del Departament

Convocatòria

Institució finançadora

Referència

Dates d'execució

Regulaei iuris sobre relaciones jurídicas obligatorias: historia textual, interpretación, práctica.

Gómez Buendía, Carmen
Ricart Martí, Encarnació

 

Convocatoria 2016.
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento.

MINECO 2016

DER2016-75518-P

30/12/2016 - 29/12/2019 (ampliat fins 31/12/2020)

Mesures de protecció dels i les menors víctimes de violència masclista: una reforma pendent en l'atenció

Giménez Costa, Ana

Cerrato Guri, Elisabet

Villó Travé, Cristina

Beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'administració de justícia i el dret civil català, durant l'any 2019

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/648/2020, de 6 de març

De gener a novembre de 2020

De la subhasta judicial a l'execució civil privada a Catalunya: un viatge sense retorn

Cerrato Guri, Elisabet

Casanova Martí, Roser

Beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'administració de justícia i el dret civil català, durant l'any 2019

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/72/2019, de 16 de gener

De gener a novembre de 2019

La "tokenització" de drets reals en la regulació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya

Garcia Teruel, Rosa Maria

Nasarre Aznar, Sergio

Rivas Nieto, Estela

Simón Moreno, Héctor

Beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'administració de justícia i el dret civil català, durant l'any 2019.

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/72/2019, de 16 de gener

De gener a novembre de 2019

El Derecho civil en riesgo: la irrupción de los derechos humanos en el acceso a la vivienda

Simón Moreno, Héctor

 

Estancias de movilidad en el extranjero «José Castillejo» para jóvenes doctores

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CAS17/00474

01/03/2018 - 31/08/2018

La libertad de testar y sus límites en los derechos civiles españoles.

Bosch Capdevila, Esteve

del Pozo Carrascosa, Pedro
Barrada Orellana, Reyes
Giménez Costa, Ana
Villó Travé, Cristina
Simón Moreno, Héctor
Marín Consarnau, Diana

Convocatoria 2015.
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento.

MINECO 2015

DER2015-70636-C2-2-P

1 de gener de 2016 a 31 de desembre de 2018

La modernizacion del derecho de seguros en el
marco economico actual

Girgado Perandones, Pablo

Franquet Sugrañes, M. Teresa
Rodas Paredes, Paola
Isern Salvat, M. Rosa

Convocatoria 2014.
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento.

MINECO 2014

DER2014-59182-P

1 gener 2015 - 31 des 2017

Reformando las tenencias de la vivienda: el acceso
a traves del alquiler, la propiedad y su
tributacion

Nasarre Aznar, Sergio

Font i Mas, Maria

Convocatoria 2014.
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento.

MINECO 2014

DER2014-55033-C3-1-P

1 gener 2015 - 31 des 2017

Reformando las tenencias de la vivienda:
propuesta tributaria para una ordenacion
integral de la vivienda en propiedad y en alquiler

Urquizu Cavallé, Àngel
Rivas Nieto, Estela

Villca Pozo, Milenka
Pagès i Galtés, Joan

Convocatoria 2014.
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento.

MINECO 2014

DER2014-55033-C3-3-P

1 gener 2015 - 31 des 2017

Dret probatori.

Picó i Junoy, Joan

Cerrato Guri, Elisabet
Adan Domènech, Frederic
Casanova Martí, Roser

Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014

URV 

 2014PFR-URV-B2-64  

3 de gener de 2014 a
31 de desembre de 2016

Fonaments romanístics de dret privat.

Ricart Martí, Encarnació

Gómez Buendia, Carmen

Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014

URV 

 2014PFR-URV-B2-70  

4 de gener de 2014 a
31 de desembre de 2016

Internacionalització de les empreses catalanes (incentius jurídics i econòmics a l'establiment d'empreses a la Xina i Amèrica Llatina).

Urquizu Cavallé, Àngel

Rivas Nieto, Estela
Villca Pozo, Milenka
Pagés Galtés, Joan

Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014

URV 

 2014PFR-URV-B2-84  

5 de gener de 2014 a
31 de desembre de 2016

La prueba civil a examen: estudio de sus problemas y propuestas de mejora.

Picó i Junoy, Joan

Adan Domènech, Frederic
Casanova Martí, Roser
Cerrato Guri,Elisabet

Convocatoria 2013.
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento.

MINECO

DER2013-43636-P

1 de gener de 2014 a
31 de desembre de 2016.
PRÓRROGA FINS 30/09/2017

Emptio, venditio, restitutio, lex comissoria, en las fuentes jurídicas romanas y del ius commune y su proyección en el derecho privado romano. 

Ricart Martí, Encarnació

Gómez Buendía, Carmen

Convocatoria 2013.
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento.

MINECO

DER2013-46856-P

1 de gener de 2014 a
31 de desembre de 2016
PRÓRROGA FINS 30/06/2017

Un nou dret d'arrendaments urbans per a Catalunya per afavorir l'accés a l'habitatge

Simón Moreno, Héctor

Molina Roig, Elga
Nasarre Aznar, Sergio  Rivas Nieto, Estela
Garcia Teruel, Rosa Maria
López Solé, Emma
Lambea Llop, Núria
Caballé Fabra,Gemma 

Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2016

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.

Resolució provisional de 21 de novembre de 2016

Any 2017

Vies de potenciació de l'ús del català a l'Administració de justícia.

Adan Domènech, Frederic

 
Pico i Junoy, Joan
Cerrato Guri, Elisabet
Casanova Martí, Roser
Fuguet Carles, Xènia

Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2013

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.

RESOLUCIÓ JUS/2837/2013, de 20 de desembre

Any 2014

Les oficines d'assenyalament immediat: diagnosi del seu funcionament, identificació
dels problemes pràctics i propostes de millora.

Adán Domènech, Frederic

Rivas Nieto, Estela
Picó i Junoy, Joan
Fuguet Carles, Xènia
Casanova Martí, Roser
Cerrato Guri, Elisabet

Ajuts econòmics per a projectes de recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia i dret civil català fets el 2011. Convocat 2011

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.

concedit per RESOLUCIÓ
JUS/4110/2010, de 7 de desembre

gener 2011 a novembre 2011

Les propietats temporals i el deure de restitució del propietari.

Bosch Capdevila, Esteve

**

Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2015

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.

Resolució provisional de 23 de novembre de 2015

Any 2016

Proposta d'un text articulat sobre teoria general del contracte per al Llibre sisè del Codi civil de Catalunya.

Bosch Capdevila, Esteve

Pozo Carrascosa, Pere
Vaquer Aloy, Antoni

Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2013

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.

RESOLUCIÓ JUS/2837/2013, de 20 de desembre

Any 2014

El nou dret de família a Catalunya

Bosch Capdevila, Esteve

Pozo Carrascosa, Pedro del

Beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'administració de justícia i el dret civil català, durant l'any 2012. Convocat 2011.

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.

concedit RESOLUCIÓ
JUS/2960/2011, de 21 de desembre

gener a novembre de 2012

Les institucions de protecció de la persona en el dret civil de Catalunya

Bosch Capdevila, Esteve

Pozo Carrascosa, Pedro del

Ajuts econòmics per a projectes de recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia i dret civil català fets el 2010. Convocat 2009.

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.

concedit per RESOLUCIÓ
JUS/3884/2009 de 15 de desembre

gener  2010 a novembre 2010

Col·laboració amb el VI Congré de Dret Civil Català 

Bosch Capdevila, Esteve

 

Conveni URV-Departament de Justícia GenCat

Dept. Justícia GenCat

 

31 de novembre  a 1 desembre de 2011

El proyecto de marco común de referencia (libros II y IV): comentario académico
desde el derecho contractual español.

Bosch Capdevila, Esteve

Pozo Carrascosa, Pedro del
Barrada Orellana, Reyes
Giménez Costa, Ana
Nasarre Aznar, Sergio
Simón Moreno, Héctor

Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.

MICINN

DER2009-13269-C03-03

1 gener 2010 a 31 desembre 2012

El intrumento opcional de Derecho Contractual Europeo.

Bosch Capdevila, Esteve

del Pozo Carrascosa, Pedro
Barrada Orellana, Reyes
Giménez Costa, Ana
Villó Travé, Cristina
Simón Moreno, Héctor
Marín Consarnau, Diana

Convocatoria 2012,
Programa Nacional de Proyectos
de Investigación Fundamental. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.

Ministerio de Economía y Competitividad

DER2012-37898-C02-02

1 gener 2013 a 31 desembre 2015

Cap a la lliure circulació dels documents publics en l'espai judicial europeu des de la perspectiva de l'ordenament juridic espanyol

Font i Mas, Maria

Marín Consarnau, Diana
Cerrato Guri, Elisabet
Gómez Buendía, Carmen

LINE

URV-Santander

2012LINE-07

1 juliol 2012 a  31 desembre 2013

Reforma y armonización de la normativa reguladora de los seguros privados y su adecuación a las directivas europeas y a los principles of european insurance contract law

Girgado Perandones, Pablo

Franquet Sugrañes, Teresa
Isern Salvat, Rosa
Rodas Nieto, Paola

Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.

MICINN

DER2010-21314

 gener 2011 a desembre 2013

La reforma del régimen jurídico del contrato de seguro y su armonización con
la normativa comunitaria. Con especial atención al transporte.

Girgado Perandones, Pablo

Isern Salvat, Maria Rosa
Franquet Sugrañes, Teresa
Casamitjana, Cristina

Ajuts d'Incorporació a la Recerca

URV

2009AIRE-11

1 juliol 2009 a 31 desembre 2011
ampliació fins 31 de març 2012

Rescissió per lesió i avantatge injust: estudi de la continuïtat de l'encaix de la tradició
jurídica catalana i el dret privat europeu

Gómez Buendía, Carmen

Encarnació Ricart, Encarnació

Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2016

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.

Resolució provisional de 23 de novembre de 2015

Any 2016

Anàlisi de viabilitat comercial d'eines i assessoraments vinculats a les tinences intermèdies

Nasarre Aznar, Sergio

 

Ajuts per a la valorització del coneixement 2015 (R2B2015)

URV 

2015R2B-04

01/01/2016 31/12/2016

Comentaris a la nova regulació de les tinences intermèdies.

Nasarre Aznar, Sergio

Rivas Nieto, Estela
Simón Moreno, Héctor
Molina Roig, Elga
Garcia Teruel, Rosa Maria
Lambea Llop, Núria

Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2014

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.

Resolució provisional de 4 de desembre de 2014

Any 2015

L'abast de la prescripció i de la caducitat del Codi civil de Catalunya. Estudi de la seva aplicació a les normes estatals vigents a Catalunya.

Nasarre Aznar, Sergio

 

Ajuts econòmics per a projectes de recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia i dret civil català fets el 2011. Convocat 2010

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.

concedit per RESOLUCIÓ
JUS/4110/2010, de 7 de desembre

gen 2011 a nov. 2011

Alternatives en dret privat  per a millorar l'accés a l'habitatge.

Nasarre Aznar, Sergio

Rivas Nieto, Estela
Adan Domènech, Federic
Simón Moreno, Héctor

Ajuts econòmics per a projectes de recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia i dret civil català fets el 2010. Convocat 2009.

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.

concedit per RESOLUCIÓ
JUS/3884/2009 de 15 de desembre

gener  2010 a novembre 2010

Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe.

Nasarre Aznar, Sergio


Rivas Nieto, Estela
Adán Domènech, Frederic
Font i Mas, Maria

7PM

Comisió Europea

TENLAW

1 abril 2012 a 30 setembre  2015

Experiències catalanes, angleses i irlandeses en el millorament de l'accés a l'habitatge.

Nasarre Aznar, Sergio

Rivas Nieto, Estela
Adán Domènech; Frederic
Simón Moreno, Héctor

Projectes Batista i Roca

DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA (AGAUR)

2010 PBR 00052

27 gener 2011 a 26 gener 2012
ampliació fins 31 de gener de  2012

Recerca de noves figures jurídiques d'accés a l'habitatge

Nasarre Aznar, Sergio

 

Conveni URV- Agència d'Habitatge de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat

CRS11002

desembre 2011 a desembre 2013

Gestió de l'habitatge social a Catalunya.

Nasarre Aznar, Sergio

Rivas Nieto, Estela
Simón Moreno, Héctor
Molina Roig, Elga
Garcia Teruel, Rosa Maria
Lambea Llop, Núria

Subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública

Escola d'Administració Pública de Catalunya

RESOLUCIÓ GRI/2844/2013

25 juliol 2014 a 24 abril 2015

Las tenencias intermedias para facilitar el acceso a la vivienda.

Nasarre Aznar, Sergio

Font i Mas, Maria

Convocatoria 2012,
Programa Nacional de Proyectos
de Investigación Fundamental. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.

Ministerio de Economía y Competitividad

DER2012-31409

1 gener 2013 a 31 desembre 2014

Formes de tinença immobiliària per a millorar l'accés a l'habitatge.

Nasarre Aznar, Sergio

Rivas, Estela
Adan, Federic
Simón, Héctor

Ajuts d'Incorporació a la Recerca

URV

2009AIRE-01

1 juliol 2009 a 31 gener  2011

L'aprenentatge per mòduls: aplicació al dret processal en les universitats públiques catalanes.

Picó i Junoy, Joan

Adan Domènech, Frederic
Cerrato Guri, Elisabet

Convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats catalanes. 

GenCat

2009MQD 00129

juny 2009 a 30 setembre 2011

L'aplicació del dret anglès per part dels tribunals de Catalunya.

Picó i Junoy, Joan

Adan Domènech, Federic
Cerrato Guri, Elisabet
Font i Mas, Maria
Marin Consarnau, Diana

Ajuts a Projectes Batista i Roca per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats

GenCat

2009 PBR 00040

22 juny 2009 a 31 oct 2010 (finalitza l'1 de gener de 2011. autoritzat per l'agaur)

La problemàtica de la prova civil.

Picó i Junoy, Joan

Cerrato Guri, Elisabet
Adan Domènech, Frederic
Casanova Martí, Roser

LINE - Ajuts per fomentar la incorporació i visualitzaciò d'investigadors/res emergents a la URV

URV - Banco Santander

2014LINE-13

1 juliol 2014 a 31 de desembre de 2015

Aportación de la Glosa y el Comentario a las Instituciones Jurídico Privadas vigentes en los sistemas de base romanística

Ricart Martí, Encarnacio

Gómez Buendía, M. Carmen

Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.

MICINN

DER2010-17712

 gener 2011 a desembre 2013

L'enriquiment injustificat.

Ricart Martí, Encarnació

Gómez Buendía, Carmen

Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2014

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.

RESOLUCIÓ JUS/2837/2013, de 20 de desembre

Any 2014

La optimización de la hipoteca inversa desde la perspectiva europea y norteamericana

Simón Moreno, Héctor

 

Ayudas Fundación BBVA a investigadores y creadores  culturales

Fundación BBVA

**

29/12/2015  a 28/12/2016  

Analisis jurídico-financiero de la inversión empresarial española en asia y  latinoamérica

Urquizu Urquizu, Àngel

 

Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.

MICINN

DER2010-15507

 gener 2011 a desembre 2013

L'aplicació de la clàusula rebus sic stantibus en període de crisi econòmica.

Villó Travé, Cristina

**

Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2014

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.

Resolució provisional de 4 de desembre de 2014

Any 2015