Universitat Rovira i Virgili

Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Us donem la benvinguda al nostre Departament

Innovació docent

Formació pràctica

Recerca i innovació

Transferència del coneixement

Crea futur

El Departament de Dret Privat, Processal i Financer està ubicat al Campus Catalunya i és l’òrgan encarregat d’organitzar, coordinar i desenvolupar la recerca i la docència en les sis àrees de coneixement que l’integren: Dret Civil, Dret Internacional Privat, Dret Financer i Tributari, Dret Mercantil, Dret Processal i Dret Romà.

Notícies

Més notícies

Taulell d'anuncis

Més informació

Agenda

Més activitats