Universitat Rovira i Virgili

QUI SOM

L'1 de gener de 2003 es constitueix el Departament de Dret Privat, Processal i Financer, el qual inclou tots els membres del col·lectiu docent i investigador les especialitats del qual es corresponen amb les àrees de coneixement següents: Dret Civil, Dret Financer i Tributari, Dret Internacional Privat, Dret Mercantil, Dret Processal i Dret Romà.

►Accediu al directori del professorat del Departament de Dret Privat, Processal i Financer
►Accediu a l'horari d'atenció a l'estudiantat del professorat del Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Equip directiu

                

                

Equip administratiu

Pujar