Universitat Rovira i Virgili

ENSENYAMENTS DE POSTGRAU I MÀSTER

El màster universitari en Dret de l'Empresa i la Contractació té l'objectiu principal de formar professionals i investigadors responsables i competents per a l'exercici professional i per a la recerca acadèmica en l'àmbit jurídic empresarial i dels contractes.

L'objectiu principal del màster en Advocacia és millorar la capacitació professional d'advocats com a col·laboradors rellevants de l'Administració de justícia, amb la finalitat que els ciutadans tinguin garantits un assessorament, una defensa jurídica i una representació tècnica de qualitat com a elements essencials per a l'exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.

El Màster propi en Dret Duaner té per objectiu proporcionar un grau alt de coneixement en dret duaner per afrontar adequadament l'activitat professional en aquest entorn.


Altres Màsters universitaris URV amb docència del Departament de Dret, Privat, Processal i Financer

Màster universitari en Dret Ambiental
Màster universitari en Arqueologia Clàssica
Màster universitari en Gestió d’Empreses tecnològiques

Cursos de postgrau de la Fundació URV dirigits pel PDI del Departament de Dret, Privat, Processal i Financer

Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes
Ç
Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat

Pujar