Universitat Rovira i Virgili

MEMÒRIES ACADÈMIQUES

A les memòries de cada curs fem constar el compliment dels objectius i prioritats que estableix el Departament en el pla estratègic, així com un recull dels projectes, publicacions, ponències i activitats duts a terme: