Universitat Rovira i Virgili

GRUP DE RECERCA EN DRET PATRIMONIAL

|Alt imatge central|

El Grup de Recerca en Dret Patrimonial, en actiu des dels anys noranta però donat oficialment d'alta en el 2001, el formen els investigadors del Departament de Dret Privat, Processal i Financer, integrat per les àrees de coneixement de Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Romà, Dret Internacional Privat, Dret Financer i Tributari i Dret Processal. El seu director és el Dr. Esteve Bosch Capdevila, catedràtic de Dret Civil.

El comú denominador de la recerca del Grup és l'estudi de la configuració jurídica de les institucions claus en el desenvolupament de l'activitat econòmica, tant pel que fa als aspectes substantius, com als tributaris, procedimentals i internacionals. En concret, s'estudia d'una manera interdisciplinària la problemàtica que planteja la contractació, civil i mercantil, les garanties en el compliment de les obligacions, les societats, la successió hereditària i els aspectes econòmics de les relacions conjugals i familiars. Es pren com a punt de partida el dret vigent, centrat en la regulació catalana i espanyola de les institucions, però sense deixar de banda ni l'element històric ni, sobretot, el dret comparat.

Els resultats de la recerca del Grup s'exterioritzen mitjançant la seva publicació en llibres o revistes especialitzades, la seva presentació en jornades i congressos, i la realització de treballs, dictàmens i informes per a institucions publiques i privades. Així mateix, els membre del Grup constitueixen el gruix del professorat del Master Universitari en Dret de l'Empresa i de  la Contractació (MUDEC), que s'imparteix a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

Línies de recerca del grup per àrea de coneixment:

ÀREA DE DRET CIVIL

Dret civil català
Dret privat europeu
Dret de l'habitatge
Dret privat i gènere


ÀREA DE DRET MERCANTIL

Dret d'assegurances
Dret concursal
Dret de societats
Competència i propietat industrial
Dret de la navegació
Contractació mercantil


ÀREA DE DRET PROCESSAL

Dret probatori
Garanties constitucionals del procés
Tutela judicial del crèdit
Principis del procés


ÀREA DE DRET INTERNACIONAL PRIVAT

Dret de societats transnacional
Execució, registre, validesa i acceptació de documents públics estrangers
Dret immobiliari internacional
Contractació internacional de part dèbil: treballadors i consumidors
Dret d'estrangeria


ÀREA DE DRET FINANCER I TRIBUTARI

Tributació internacional
Tributació local
Tributació inmobiliaria
Dret duaner


ÀREA DE DRET ROMÀ

Procés civil romà
Institucions de dret privat romà
Fonaments romanístics de dret privat europeu
Fonts del dret romà
Dret públic romà
Història del Pensament jurídic
Sistemes jurídics comparats
Protecció jurídica del patrimoni cultural al segle XXI
 

 

Consulteu el finançament i els resultats del grup en el següent enllaç