Universitat Rovira i Virgili

Ángel Urquizu Cavallé

Catedràtic d'Universitat de l'àrea de Dret Financer i Tributari. Director del Departament de Dret Privat, Processal i Financer des de l'any 2015. Director de la Càtedra Fundació Duanera - URV d'Estudis duaners. Director del Màster de Dret Duaner de la URV. Coordinador de l'oferta formativa de negocis i llengua espanyola de la URV, per a universitats xineses. Investigador principal (1) del projecte de R+D del Programa estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència, Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat: "Aspectes financers, tributaris i comercials de l'habitatge col·laboratiu" (DER2017-84726-C3-3 -P). Ha impartit docència i realitzat estades de recerca en nombroses universitats estatals i estrangeres. Autor de més de 100 publicacions científiques. Actual línia de recerca: tributació del comerç transnacional.

Tornar al directori.