Universitat Rovira i Virgili

Estela Rivas Nieto

Professora de Dret Financer i Tributari en la URV. És autora del llibre Els Tributs atípics (Marcial Pons, 2006), ha publicat més de 27 capítols de llibres i té més de 28 articles científics publicats a Espanya, França, Brasil, Argentina i Veneçuela. Ha participat en l'organització de 50 congressos, jornades, workshops i webinars, nacionals i internacionals. Ha impartit més de 45 conferències a Espanya, França i en diversos països llatinoamericans. Ha participat en més de 21 projectes de recerca: "La fiducia i el trust en el context internacional d'Iberoamèrica i Espanya" (I+D); "Teacy Law and Housing Policy in Multi-level Europe" (UE); "Dret Tributari Internacional"; (AGAUR), "Reformant les tinences de l'habitatge: proposta tributària per a una ordenació integral de l'habitatge en propietat i en lloguer" (I+D); "Aspectos financieros, tributarios y comerciales de la vivienda colaborativa" (I+D); R2B Diseño y comercialización de un "Certificado de buena gestión de vivienda social (FURV). I actualment és la segona IP de l'I+D "Movilidad, vivienda urbana y vivienda rural en la era digital post covid-19: tributos, aduanas y situación financiera" i l'IP principal del projecte amb la Diputació de Tarragona "La tributació de l'habitatge en el món local". Ha estat Secretària, Vicedegana i Responsable del Sistema Intern de la Garantia de la Qualitat de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. Premi del Consell Social de la URV a la qualitat docent 2022. Els seus camps de recerca són la tributació internacional, els Convenis per evitar la doble imposició, el fideïcomís, el trust, la fiducia, els principis constitucionals tributaris, la fiscalitat immobiliària i l'economia col·laborativa.

Tornar al directori