Universitat Rovira i Virgili

Maria Font i Mas

Professora agregada i responsable de l'àrea de Dret Internacional Privat de la Universitat Rovira i Virgili. Doctora en Dret Europeu per la Universitat de Barcelona (2009).

Entre les seves línies de recerca, destaca l'estudi de la persona jurídica en àmbit internacional, de la Unió Europea i interregional, també en la seva vessant com a empreses de l'economia social i, recentement, com a plataformes d'economia col·laborativa a la UE. En dret processal internacional investiga sobre la lliure circulació de documents públics en àmbit de la Unió Europea des de totes les perspectives: execució, registre, valor probatori i autentificació. Una altra línia de recerca és l'estudi del multilingüisme integral de la Unió Europea i com aquest afecta als Reglaments europeus de Dret internacional privat: problemes de traducció, la coherència vertical i horitzontal, així com l'aplicació incorrecta per part dels tribunals nacionals. Investigadora en projectes internacionals de recerca de la URV i de la UB, i membre del Grup de recerca Housing Research Group, així com de la Càtedra d'Habitatge de la URV.

Publicacions recents: "El contrato internacional de arrendamiento de bienes inmuebles en la Unión Europea"(2018), "European Statutes on Social Enterprises: One step more?" (2017), "La libera circolazione degli atti pubblici in materia civile: un passo avanti nello spazio giudiziario europeo" (2017), "European legal language and the rules of private international law: practical legal-linguistic problems" (2017) i també ha dirigit l'obra El documento público extranjero en España y en la Unión Europea (2014).

Ha participat en la redacció d'informes europeus: "Human Rights in European Union. A practical handbook for civil society organisations and Human Rights defenders" (2016), 'The Evidentiary Effects of Authentic Acts in Spain: National Report" (2016).

Imparteix docència al Grau de dret-URV, en el Màster en Dret de l'Empresa i de la Contractació (MUDEC-URV) sobre litigació internacional dels negocis, i en altres postgraus (mediació, APIS). Dirigeix la Clínica Jurídica-APS del MUDEC, que contribueix a l'aprenentatge servei de la URV. Exerceix el càrrec de secretària del Departament de Dret privat, processal i financer.

Tornar al directori