Universitat Rovira i Virgili

Cristina Villó Travé

Professora de l'àrea de Dret Civil del Departament de Dret Privat, Processal i Financer i doctora en Dret per la mateixa universitat (2014). La seva tasca científica i investigadora se centra fonamentalment en l'àmbit del dret successori català, en concret, en el pagament dels deutes hereditaris. Per estudiar en profunditat la matèria i amb l'objectiu d'oferir una perspectiva comparada de la seva línia d'investigació, ha realitzat una estada de recerca a la Facultat de Dret de la Universitat d'Oxford (2012). Ha participat activament en congressos i jornades, com a comunicant i com a membre dels comitès d'organització, la qual cosa ha tingut com a resultat la publicació d'articles en obres col·lectives. Forma part del grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya Dret Civil Català i Dret Privat Europeu i és membre del projecte estatal d'R+D+I "El proyecto de marco común de referencia (Libros II y IV): comentario académico desde el derecho contractual español" i del grup de recerca Dret Patrimonial de la URV. En l'àmbit de la docència, imparteix les assignatures Dret de Successions i Drets Reals del grau de Dret.

Tornar al directori.