Universitat Rovira i Virgili

Héctor Simón Moreno

Investigador postdoctoral de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili. És doctor europeu en el marc dels cursos de doctorat en Dret de l'Empresa i la Contractació (bienni 2005-07) i premi extraordinari de doctorat 2009-10. És autor de diverses publicacions científiques, entre les quals destaquen dos llibres (L'optimització de la hipoteca espanyola des de la perspectiva europea, Bosch (2011) i El procés d´harmonització dels drets reals a Europa, Tirant lo Blanch (2012)) i diversos articles científics i capítols de llibre. Actualment forma part de diversos grups de recerca finançats tant autonòmics com estatals i internacionals. Els seus camps de recerca principals són els drets reals en general, i la hipoteca i el trust en particular. Des del 2009 ha treballa en una nova línia de recerca sobre l'habitatge. 

Tornar al directori.