Universitat Rovira i Virgili

Diana Marín Cosarnau


Professora de l'àrea de Dret Internacional Privat, té el diploma d'estudis avançats (DEA) pel Departament de Dret i Economia Internacionals de la Universitat de Barcelona i també és Doctora en Dret per la mateixa universitat. La seva principal línia de recerca se centra en el dret d'estrangeria. És autora de diverses publicacions en llibres i revistes científiques, com El asunto Mccarthy: nuevos matices a la protección que ofrece el estatuto de ciudadano de la Unión (2012), i la monografia La reagrupación familiar en el derecho comunitario: problemas de discriminación inversa (2010). També ha participat en diversos projectes de recerca competitius entre els quals destaca "Reforma de la normativa española para facilitar la aplicación de los reglamentos comunitarios y normativa convencional relacionada que regulan competencia judicial internacional y la eficacia de las decisiones judiciales y extrajudiciales" (DER 2008 05354) i "La aplicación del derecho extranjero por parte de los tribunales de Cataluña" (2009 PBR 00040). Professora de l'assignatura Contratació Laboral Nacional i Internacional, que s'ofereix en el màster universitari en Dret de l'Empresa i la Contractació, és responsable de la Introducció al Dret Internacional Privat en els complements formatius i coordinadora del bloc I. A més, imparteix docència a altres màsters en l'àmbit del dret d'estrangeria.

Tornar al directori.