Universitat Rovira i Virgili

Ana Giménez Costa

Professora de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili, és diplomada en Estudis Avançats en Dret Civil per la Universitat de Barcelona i especialista en Docència Universitària en l'EEES per l'Institut de Ciències de l'Educació de la URV. Ha impartit docència en diversos màsters i cursos vinculats a l'àmbit del dret civil de Catalunya, dret privat europeu i innovació docent. Entre les últimes publicacions, destaquen la participació en els llibres col·lectius El derecho europeo de contratos (2012), Nuevas perspectivas del derecho contractual (2011) i La innovación en la docencia del derecho a través del uso de las TIC (2012). També ha publicat articles en diverses revistes científiques de prestigi, estatals i internacionals. Coordina el projecte europeu Jean Monnet "European Integration and  Gender", forma part del grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya Dret Civil Català i Dret Privat Europeu i és membre del projecte estatal R+D+I "El proyecto de marco común de referencia (Libros II y IV): comentario académico desde el derecho contractual español". Les seves principals línies de recerca són el dret europeu de contractes, el dret immobiliari i la protecció del consumidor. Professora de les assignatures Noves Perspectives del Dret Contractual i Introducció al Dret i al Sistema Jurídic Espanyol, també coordina el mòdul de Complements Formatius.

Tornar al directori.