Universitat Rovira i Virgili

M. Teresa Franquet Sugrañes

Professora de la Facultat de Ciències Jurídiques des de 1996 i doctora en Dret (2003) per la Universitat Rovira i Virgili. En l'àmbit de la investigació, destaca la seva monografia El contrato de personality merchandising (2005) i la coordinació (amb altres autors) de l'obra Dopaje, fraude y abuso en el deporte (2007). També ha publicat articles en diverses revistes científiques sobre temes de drets d'imatge, dret de societats, dret de la competència i dret d'assegurances. Les seves línies d'investigació s'emmarquen en el dret de societats, el dret d'assegurances i el dret a la pròpia imatge. Destaca el seu perfil com a tutora de TFG, TFM i també com a directora de tesi doctoral on aposta per elaborar un pla de treball adequat a les necessitats del doctorand així com per adaptar al seu perfil, mantenir la comunicació i per resoldre els problemes amb un caràcter transversal. En l'àmbit docent, ha impartit docència en diversos graus, llicenciatures, diplomatures, cursos d'especialització, cursos de doctorat i màsters nacionals sobre qüestions vinculades al dret mercantil. Des de 2005, està implicada en la qualitat de l'ensenyament del dret. Una bona mostra d'això és l'assistència a nombrosos cursos de formació, la participació en l'organització de cursos i congressos, la implicació en grups d'innovació docent, i la publicació d'articles en revistes especialitzades. Entre 2006 i 2010 va ser secretària de l'Institut de Ciències de l'Educació de la URV. Al curs 2012-2013 va formar part de l'equip directiu del Màster universitari en dret de l'empresa i la contractació (MUDEC), durant els anys 2013-2015 va implantar i coordinar el Màster en Advocacia a l'FCJ i des de desembre de 2015 a desembre de 2019 va ocupar el càrrec de Secretària de l'FCJ. Actualment, coordina les Pràctiques Externes de la DT Dret-RLiO.

Tornar al directori.