Universitat Rovira i Virgili

Elisabet Cerrato Guri

Professora de Dret Processal del Departament de dret privat, processal i financer de la Universitat Rovira i Virgili. Doctora en Dret per la mateixa universitat (2008) i Premi Extraordinari de Doctorat (2009). Ha participat en diferents projectes de recerca nacionals i internacionals. Actualment és la investigadora principal del projecte de recerca I+D del Ministerio de Ciencia e Inovación  "Nuevos retos de género del derecho probatorio", i membre de l'equip investigador del Projecte Europeu "Impact of the Barnahus model on protegeix rights of children victims of sexual abuse in the criminal justice system", de l'OAK Fundation, liderat per la prof. Núria Torres Rosell i del Grup de Recerca Consolidat "Retos del Derecho Procesal" (ReDePro) de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya. 

Les seves principals línies de recerca són l'execució privada, aplicada tant als processos d'execució hipotecària com als concursos de creditors, i el dret probatori, amb especial atenció a l'àmbit de la violència de gènere i dels menors, que han donat lloc a nombroses publicacions, de les que destaquen les seves monografies: "La ejecución civil privada: realización por persona o entidad especialitzada" (J.M. Bosch editor, 2008), "La tutela sumaria de la posesión" (Tirant lo Blanch, 2011) i "La tutela judicial de las víctimas de violencia de género. Algunas cuestiones problemáticas" (Tirant lo Blanch, 2024).    

Ha obtingut diferents premis, beques i ajuts en convocatòries públiques i competitives, en concret: el Premi Feixò Carreras de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (2007); la Beca del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per fer un estudi sobre l'execució civil privada (2019); el premi del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili a l'Impacte Social de la Recerca (2020), modalitat ex post, amb la proposta "L'impacte de la recerca en execució hipotecària com a motor per potenciar noves dinàmiques als tribunals de justícia", i el premi del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili a l'Impacte Social de la Recerca (2023), modalitat ex ante, amb el projecte "Impact of the Barnahus model on protegeix rights of children victims of sexual abuse in the criminal justice system". 

Ha realitzat diverses estades de recerca a la Universitat de Bolonya (2008) i a la Universitat d'Oxford (2014, 2015 i 2019). Forma part de l'equip de coordinació del Màster Universitari de Dret de l'Empresa i de la Contractació de la URV. És la cofundadora de la primera Spin-off en Ciències Socials de la URV, LitiGest, dedicada a resoldre el greu problema de l'execució judicial civil a través de subhasta.

ORCID

DIALNET

Google Scholar

Tornar al directori