Universitat Rovira i Virgili

Roser Casanova Martí

​És professora de Dret Processal del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la Universitat Rovira i Virgili des del 2010. És doctora en Dret per la mateixa universitat amb menció internacional (2014) i premi extraordinari de doctorat (2015).

Ha participat en diferents projectes de recerca nacionals i internacionals i actualment és membre del Projecte Europeu "Impact of the Barnahus model on protegeix rights of children victims of sexual abuse in the criminal justice system", de l'OAK Fundation, liderat per la prof. Núria Torres Rosell; dels Projectes de recerca R+D del Ministeri de Ciència i Innovació: "Nous reptes tecnològics del dret probatori", l'investigador principal del qual és el prof. Joan Picó i Junoy, i "Nous reptes de gènere del dret probatori", la investigadora principal del qual és la prof. Elisabet Cerrato Guri; així com del Grup de Recerca Consolidat "Retos del Derecho Procesal" (ReDePro) de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya. Ha estat mereixedora de diferents premis, beques i ajuts obtinguts en convocatòries públiques i competitives, entre els quals destaquen aquests darrers: la Beca concedida pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per fer un estudi sobre l'execució civil privada (2019); el premi del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili a l'Impacte Social de la Recerca (2020), modalitat ex post, amb la proposta "L'impacte de la recerca en execució hipotecària com a motor per potenciar noves dinàmiques als tribunals de justícia"; el premi de treballs de recerca de l´Associació catalana de pèrits judicials i forenses. XII Edició, titulat "El control de la imparcialitat del perit mitjançant les ratlles (estudi de l'art. 343 LEC)" (2021); i el premi del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili a l'Impacte Social de la Recerca (2023), modalitat ex ante, amb el projecte "Impact of the Barnahus model on protegeix rights of children victims of sexual abuse in the criminal justice system".

És autora de nombroses publicacions en matèria probatòria, a l'àmbit penal i civil, i d'execució civil, destacant la seva monografia "Les intervencions telefòniques en el procés penal" (edit. JM Bosch, 2014). Ha participat a diversos congressos i jornades científiques nacionals i internacionals en qualitat de ponent, comunicant i membre dels comitès d'organització. Així mateix, ha realitzat diferents estades de recerca en centres nacionals i estrangers: tres a la Oxford University, England (2012, 2015 i 2019), una a la Universitat degli studi di Bologna, Itàlia (2013) i una a la Universitat Pompeu Fabra ( 2022).

ORCID

Tornar al directori.