Universitat Rovira i Virgili

Jornadas y congresos

|Alt imatge|

2024

III Jornada Internacional sobre Derechos Reales en la UE. Las normas de conflicto sobre los derechos reales en la UE: statu quo y propuestas de futuro (4-5 de abril 2024)

International Research Forum on Multi-owned Properties (15-17 de maig 2024)

2022

Jornades La prova de la violència de gènere: un problema per resoldre (17 i 18 de febrer de 2022)

X Jornada d’Estrangeria: De menors estrangers no acompanyats a joves estrangers extutelats. Reflexions en torn a aspectes jurídics i socials (22 d’abril de 2022)

I Jornada internacional sobre derechos reales en la Unión Europea: aspectos generales y de competencia judicial internacional (10 i 11 de novembre de 2022)

2021

Congreso Internacional: Los derechos de adquisición y de preferencia (2, 3 i 4 de juny de 2021)

Congreso Nacional sobre Vivienda Colaborativa y Territorio (16 i 17 de juny de 2021)

Congreso Internacional Nuevos Retos en el Derecho de Seguros: Hacia un mercado asegurador más transparente y competitivo (6 i 7 de maig de 2021)

XXIX Jornadas ordinarias de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (15 a 17 de desembre de 2021)

2019

Seminario Internacional “Economía digital: modelos de negocios colaboartivos en España e Italia (Tributos y Aduanas) (26 de noviembre de 2019)

Seminari “Plataformes habitacionals, comerç internacional i economia col·laborativa” (17 de setembre de 2019)

Seminari “Mesures alternatives de resolució de conflictes tributaris i comerç internacional” (2 de juliol de 2019)

Congreso Internacional de Investigadores en Inmigracion y Asilo (IX Jornadas de Extranjería) (13 de juny de 2019)

VI Jornada de Innovación Docente: Retos jurídico-sociales en la UE. De la investigación a la docencia (14 de juny de 2019)

Congreso Homenaje a Manuel Miranda: La prueba en el proceso penal (13 i 14 de maig de 2019)

Jornada “Comercio Transnacional-Economía digital: tributos y aduanas” (28 de maig de 2019)

III Seminario Romanístico Internacional Salvius Iulianus: Regulae iuris: historia textual, interpretación, práctica (28 de febrer i 1 març de 2019)

2018

Congreso Nuevas perspectivas del Derecho de Sucesiones (25 i 26 d'octubre de 2018)

Seminari internacional "Comerç transnacional, ports i duanes" (26 de setembre de 2018)

V Jornada de Innovación Docente: La motivación en la docencia (2018). Català - Castellano

II Seminari Romanístic Internacional Salvius Iulianus: Regulae iuris en relacions jurídiques obligatòries: història textual, interpretació, pràctica (5 i 6 de juliol 2018)

Congreso Internacional interdisciplinario "Eurolenguaje en derecho internacional privado. Legislar, traducir y aplicar" / International Interdisciplinary Conference "Eurolanguage in private international law. Legislating, translating and applying" (14 de junio de 2018)

VIII Jornada d'Estrangeria: Matrimonis forçats (11 de maig de 2018)

2017

Congreso Internacional de seguros: el contrato de seguro en la encrucijada . Web congreso. Programa congreso. (9 y 10 de noviembre)

IV Jornades d'Innovació Docent: L'aprenentatge autònom de l'estudiant (13 de juliol) (tríptic en català) (tríptico en castellano)

VII Jornada d'estrangeria: refugiats i política d'asil (19 de maig)

I Seminario Romanístico Internacional Salvio Juliano: Emptio venditio, restitutio, lex commissoria, en las fuentes jurídicas romanas y del ius commune y su proyección en el Derecho Privado Europeo (1 i 2 de junio)

2016

VI Jornades d'Estrangeria: Novetats en el procediment per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola per residència (29 d'abril)

III Jornada d'Innovació Docent: redefinint la formació universitària en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques (14 de juny) (tríptic en català) (tríptic en castellà)

III Jornades de Dret de la Navegació (2 de desembre)

2015

Jornada sobre la nova Llei de navegació marítima (11 de desembre)

Jornada Les noves formes de propietat en el Codi Civil de Catalunya: la propietat compartida i la propietat temporal (11 de desembre)

III Congrés La inversió empresarial Xina-Europa: la inversió immobiliària i l'atracció de capitals (25 de novembre) (tríptic en català) (tríptic en castellà)

II Jornada sobre docència virtual i experiències d'innovació docent: entorns b-learning i e-learning (11 de juny de 2015) (tríptic en català) (tríptic en castellà)

V Jornades d'Estrangeria: "Els jueus sefardites a l'ordenament jurídic espanyol" (15 de maig de 2015) - Notícia

2014

Jornada Ús de Català a l'Administració de Justícia (20 de novembre de 2014)

Jornada Les Noves Tinences Intermèdies. El Fraccionament del Domini per Facilitar l'Accés a l'Habitatge" - Càtedra d'Habitatge de la URV (21 de novembre de 2014)

Jornada sobre Docència Virtual i Experiènncies d'Innovació Docent (18 de juliol de 2014) 

(programa en castellà)

2013

Congrés ENHR2013:  La Superació de la Crisi: la Integració del Medi Ambient Urbà, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (juny 2013)

II Congrés La Inversió Empresarial Xina Europa: "Aspectes jurídics i econòmics", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (desembre 2013)

Jornada Cap a la Lliure Circulació dels Documents Públics Extrajudicials a la Unió Europea, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (juliol 2013)

Jornada Propietat Horitzontal: "Noves perspectives", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (novembre 2013)

IV Jornades d'Estrangeria: "Procediments d'estrangeria i de naturalització, documents públics, registre i taxes", Col·legi d'Advocats de Tarragona (maig 2013)

2012

XI Jornades de Dret Processal URV: "La LEC a la nova jurisprudència del Tribunal Suprem", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (març 2012)

III Jornades d'Estrangeria de la URV: "La residència dels nacionals de tercers estats familiars dels ciutadans de la Unió", Col·legi d'Advocats de Tarragona (maig 2012)

Congrés La Inversió Empresarial Xina Espanya: "Aspectes jurídics i econòmics", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (novembre 2012)

2011

VI Congrés de Dret Civil Català: "Desenvolupament i revisió del dret civil de Catalunya", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (novembre 2011)

X Jornades de Dret Processal URV: "10 anys d'aplicació de la LEC a l'Audiència Provincial de Tarragona", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (maig 2011)

II Jornades d'Estrangeria de la URV: "Novetats del règim d'estrangeria", Col·legi d'Advocats de Tarragona (maig 2011)

Jornades sobre la Reforma de la Llei del Contracte d'Assegurança, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (desembre 2011)

Taller internacional del grup ENHR: Aspectes Legals de l'Habitatge, el Sòl i el Planejament, Universitat de Granada (març-abril 2011)

2010

VIII Jornades de Dret Processal: "Estudi de les últimes reformes processals", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (abril 2010)

IX Jornades de Dret Processal URV: "Jornades estatals d'innovació docent en dret processal", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (desembre 2010)

Actes commemoratius del 50è aniversari de la compilació del dret civil de Catalunya: Jornada La Compilació del Dret Civil de Catalunya i el Dret Civil Català, i Congrés  Noves Perspectives el Dret Contractual, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (octubre 2010)

III Jornades Internacionales de Housing: "L'accés a l'habitatge en el context de crisi", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (maig 2010)

Jornada d'Estrangeria: Aspectes Pràctics de les Noves Lleis d'Estrangeria i Asil, Col·legi d'Advocats de Tarragona (abril 2010)

V Fòrum Internacional de l'Observatori de Legislació Agrària M.A.R.M - Col·legi de Registradors d'Espanya - Comitè Europeu de Dret Rural: "Nous desafiaments de les polítiques agrícoles: la interacció entre el món urbà i el rural la seva implicació en el desenvolupament econòmic", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona  (novembre 2010)

Jornada sobre Sortides Professionals, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (març 2010)

2009

V Congrés de Dret Civil Català: "El nou dret de la persona i la família a Catalunya", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (novembre 2009)

Jornada sobre Sortides Professionals, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (abril 2009)

1a Jornada Universitat i Empresa Cooperativa a la URV: "Els reptes de l'empresa cooperativa en l'entorn globalitzat. Situació de crisi i perspectives de futur", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (abril 2009)

2008

Congrés de Dret Contractual Europeu, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (octubre 2008)

Jornades sobre Dret d'Aigües, Protecció i Conservació del Medi Ambient a les Terres de l'Ebre (abril 2008)

Jornada sobre Sortides Professionals, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (març 2008)

2007

VII Jornades de Dret Tributari: "Fiscalitat immobiliària", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (abril 2007)

VII Jornades  de Dret Processal: "El procés d'execució civil. Problemes Actuals", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (març 2007)

4t Congrés de Dret Civil Català: "La propietat horitzontal i les situacions de comunitat en el Codi civil de Catalunya", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (novembre 2007)

2006

1r Congrés Internacional  de Dret  de l'Esport: "Dopatge, frau i abús a l'esport", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (octubre  de 2006)

Taller de Contractes de Custòdia del Territori, Vic (novembre de 2006)

2005

VI Jornades de Dret Tributari: "L'impost sobre el patrimoni, ITPAJD i no residents", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (novembre 2005)

VI Jornades  de Dret Processal: "La reforma  del dret processal", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (abril 2005)

3r Congrés  de Dret Civil Català, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (octubre 2005)

2004

V Jornades  de Dret Tributari: "Planificació fiscal en els tractats internacionals", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (octubre 2004)

IV Jornades de Dret Tributari: "Enginyeria fiscal a l'impost sobre societats", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (març 2004)

2003

III Jornades  de Dret Tributari: "Enginyeria fiscal a l'impost sobre successions i donacions", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (març 2003)

2n Congrés de Dret Civil Català: "El Codi civil de Catalunya", Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (octubre 2003)

2002

V Jornades de Dret Processal, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (desembre 2002)

2001

1r Congrés de Dret Civil Català a Tarragona, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (novembre 2001) 

Subir