Universitat Rovira i Virgili

Joan Pagès i Galtés, nomenat membre de la de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya

Departament de Dret Privat, Processal i Financer  - 

El Govern de la Generalitat ha nomenat el professor Joan Pagès i Galtés com a membre de la de la Comissió Jurídica Assessora. El professor Pagès és catedràtic de Dret financer i tributari civil i pertany al Departament de Dret Privat, Processal i Financer. És expert en finançament autonòmic, en dret tributari i financer de les administracions públiques autonòmica i local, en l'exercici de la potestat normativa tributària local, en deute públic de les administracions i fiscalitat ambiental, entre d'altres. És secretari-interventor d'Administració local, amb habilitació nacional, en excedència (1989-1992).

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir