Universitat Rovira i Virgili

Eleccions renovacions representants Junta de Facultat de Ciències Jurídiques (PDI i PAS) i renovacions representants Consells de Departaments (PDI)