Universitat Rovira i Virgili

El professor Sergio Nasarre, convidat per la Comissió Europea a participar com a ponent al Congrés Internacional sobre Cèdules Hipotecàries (1 de febrer)

Càtedra d'Habitatge URV  - 

El Prof. Sergio Nasarre Aznar, Catedràtic de Dret Civil i Director de la Càtedra d'Habitatge URV, ha estat convidat per la Comissió Europea (Dirección General d'Estabiliat financera, serveis financers i mercats de capitals) a participar com a ponent al Congrés Internacional sobre Cèdules hipotecàries a celebrar el proper 1 de febrer per a que informi sobre la conveniència d'una harmonització de les cèdules hipotecàries a Europa doncs, tot i ser un producte financer molt robust, té algunes mancances, com és l'impacte negatiu de la crisi que algunes cèdules hipotecàries nacionals han patit, entre elles les espanyoles, i que només alguns països n'estan emetent. 

Es tracta d'una decisió molt rellevant de cara a poder aconseguir un veritable mercat hipotecari comú a Europa, doncs les hipoteques representen més del 50% del PIB europeu i és una àrea encara no harmonitzada. L'harmonització de les cèdules hipotecàries pot comportar poder pal.liar conseqüències negatives d'una nova crisi hipotecària.

  • Trobareu tota la informació sobre procés oficial d'habormonització en el següent enllaç
  • Trobareu tota la informació sobre el Congrés en el següent enllaç

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir