Universitat Rovira i Virgili

Jornada Les noves formes de propietat en el Codi Civil de Catalunya: la propietat compartida i la propietat temporal (11 de desembre)

Departament de Dret Privat, Processal i Financer  - 

El passat 11 de desembre va tenir lloc una nova edició de les jornades de Dret Civil Català que periòdicament organitza el departament de Dret Privat, Processal i Financer. La Jornanada d'enguany, organitzada conjuntament amb la Càtedra d'Habitatge de la URV, va estar dedicada a Les noves formes de propietat en el Codi Civil de Catalunya.

Diversos experts en la matèria van analitzar la propietat compartida i la propietat temporal, dues noves formes de propietat regulades per Llei 19/2015 de modificació del Codi Civil de Catalunya, que tenen per objectiu facilitar l'accés a l'habitatge i altres béns mitjançant el fraccionament del domini, a través de la seva adquisició progressiva o a través del temps. Suposen una forma de tinença que combina assequibilitat, estabilitat i flexibilitat, superant la dicotomia propietat lloguer, però també la idea de drets reals limitats i drets personals.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir