Universitat Rovira i Virgili

Compareixença d'Esteve Bosch i Pedro del Pozo a la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya

Departament de Dret Privat, Processal i Financer  - 

El passat 1 de juliol el Dr. Esteve Bosch i el Dr. Pedro del Pozo, catedràtics de la dret civil de la URV, van comparèixer davant la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (tram. 200-00039/10).

El Reglament del Parlament estableix la possibilitat que les organitzacions i els grups socials interessats en la regulació de què es tracti compareguin davant la Comissió parlamentària corresponent per donar la seva opinió sobre els projectes i les proposicions de llei en tràmit, un cop el Ple del Parlament n'hagi acordat la tramitació i abans d'obrir el termini perquè els grups parlamentaris presentin esmenes a l'articulat. L'objectiu de la compareixença és conèixer de primera mà la posició dels col·lectius potencialment afectats per la normativa i obtenir dades, informacions i aportacions dels especialistes en la matèria corresponent.

Convocatòria de la Comissió

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir