Universitat Rovira i Virgili

Roser Casanova, Premi Extraordinari de Doctorat, curs 2013-2014

Departament de Dret Privat, Processal i Financer  - 

Roser Casanova Martí, investigadora i professora del Departament de Dret Privat, Processal i Financer, ha obtingut el Premi Extraordinari de Doctorat del curs 2013-2014, branca de coneixement en Ciències Social i Jurídiques, del Programa de Doctorat en Dret. 

La tesi doctoral premiada, dirigida pel Dr. Joan Picó i Junoy, porta per títol "Problemáticas de las intervenciones telefónicas en el proceso penal: una propuesta normativa", i té per objecte l'estudi del règim jurídic de les intervencions telefóniques com a mesura de recerca en un procés penal, amb la principal finalitat d'oferir una proposta de reforma al respecte. Actualment, aquesta matèria es troba regulada en l'art. 579 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, fruit de la seva reforma per la Llei Orgànica 4/1988, de 25 de maig. No obstant, amb el temps s'ha pogut comprovar que aquesta regulació és totalment insuficient. Aquest escassa regulació ens condueix a un conflicte entre la pràctica de la mesura d'intervenció telefònica i determinats drets fonamentals, especialment el secret de les comunicacions protegit per l'art. 18.3 de la nostra Constitució. Per això, resulta imprescindible aconseguir un equilibri entre la pràctica d'aquesta diligència d'investigació penal i la protecció dels drets fonamentals que es puguin veuere afectats amb aquest tipus de mesures.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir