Universitat Rovira i Virgili

I Jornada internacional sobre derechos reales en la Unión Europea: aspectos generales y de competencia judicial internacional

Departament de Dret Privat, Processal i Financer  - 

Les àrees de Dret internacional privat de les Universitats Rovira i Virgili de Tarragona, Barcelona i Lleida organitzen la I Jornada internacional sobre drets reals a la Unió Europea: aspectes generals i de competència judicial internacional.

La jornada busca definir què s'ha d'entendre per drets reals en el context del dret internacional privat de la Unió Europea i dret comparat, així com identificar els aspectes problemàtics que la qualificació d'aquest concepte planteja tant pel que fa a la delimitació dels instruments normatius aplicables en la matèria com a aplicació a l'escenari de l'ordenament jurídic espanyol com a ordenament jurídic plurilegislatiu. Així mateix, en clau de competència judicial internacional també s'abordaran els problemes de delimitació de la norma de competència judicial internacional aplicable a l'empara del Reglament (UE) 1215/2012.

L’acte tindrà lloc els dies 10 i 11 de novembre a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.

Trobareu tota la informació a la pàgina web.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir