Universitat Rovira i Virgili

Concessió del reconeixement d'excel·lència docent URV al Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Departament de Dret Privat, Processal i Financer  - 

El passat 30 de juliol de 2020 la Comissió d'Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador va acordar la concessió del reconeixement d'excel·lència docent al professor del Departament de Dret Privat, Processal i Financer, el Dr. Àngel Urquizu Cavallé.

Aquest reconeixement s'atorga a aquell professorat que, tenint les condicions requerides per a obtenir el complement addicional de docència, té la màxima puntuació en cada una de les dimensions següents: autoinforme, planificació docen, actuació professional i desenvolupament, resultats de l'activitat docent, i enquestes de satisfacció dels estudiants. 

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir