Universitat Rovira i Virgili

Defensa de la tesi doctoral "Propuesta de un modelo de provisión y gestión de vivienda social en clave europea", de Nuria Lambea Llop

Departament de Dret Privat, Processal i Financer  - 

La Sra. Nuria Lambea Llop, investigadora del Departament de Dret Privat, Processal i Finanacer, va defensar el passat 23 de gener la tesi doctoral que porta per títol Propuesta de un modelo de provisión y gestión de vivienda social en clave europea. La tesi, amb menció internacional, ha estat dirigida pel Dr. Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de dret civil del Departament de Dret Privat, Processal i Financer, i director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV.

El tribunal, format per la Dra. M. Esther Muñiz Espada (Universidad de Valladolid), el Dr. Julio Tejedor Bielsa (Universidad de Zaragoza) i la Dra. Marja Elsinga (Technische Universiteit Delf), va atorgar a la Sra. Nuria Lambea Llop la màxima qualificació, d'excel·lent cum laude.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir

D'esquerra a dreta: J. Tejedor, E. Muñiz, N. Lambea, M. Elsinga i S. Nasarre