Universitat Rovira i Virgili

Conferència sobre Eurollenguatge al Consell de la Unió Europea impartida per la Dra. Maria Font

Departament de Dret Privat, Processal i Financer

La Dra. Maria Font i Mas, professora agregada de Dret internacional privat del Departament de Dret privat processal i financer, va ser convidada per la Unitat d'espanyol del Consell de la Unió Europea per presentar la ponència "Eurolenguaje y multilingüismo integral en la Unión Europea: la perspectiva del ordenamiento jurídico español", el passat 20 de maig de 2019, a Brussel·les.

La Jornada "Traducción de la legislación de la UE al español" estava dirigida als diferents serveis de traducció d'espanyol i traductors juristes del Consell de la UE, del Parlament de la UE, de la Comissió europea i del Comitè econòmic i social.

L'altre ponència va ser impartida per Alejandra Manzano Valle, jurista lingüista de la Unitat d'espanyol de traducció del TJUE que va parlar sobre "La unidad espanyola de traducción del Tribunal de Justicia de la UE: tratamiento de las diversidades lingüísticas entre textos legislativos".

Va haver-hi un debat ampli sobre la coherència horitzontal de les 24 versions lingüístiques dels Reglaments europeus de Dret internacional privat; la dificultat per assolir la coherència vertical en la versió espanyola dels Reglaments que estan vinculats entres sí; la importància de les definicions autònomes del llenguatge europeu que es troba en construcció, la falta d'un dret material privat que serveixi de base interpretativa, així com es va analitzar el paper del TJUE en la seva funció d'interpretació de les normes europees. També es va destacar en que l'aplicació dels Reglaments europeus per part dels Estats membres no sempre és uniforme (objectiu de l'espai judicial europeu que garanteix la lliure circulació dels ciutadans i de les empreses) i que a vegades pot ser donada per la falta de coherència en les versions lingüístiques (errors) i d'altres ocasions per l'aplicació incorrecta dels aplicadors jurídics estatals.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir