Universitat Rovira i Virgili

Àngel Urquizu, reelegit director del Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Departament de Dret Privat, Processal i Financer  - 

Àngel Urquizu, Catedràtic d'Universitat de l'àrea de Dret Financer i Tributari, va ser escollit el passat 7 de març per continuar sent el director del Departament de Dret Privat, Processal i Financer durant els propers quatre anys. Dels 20 membres del consell de Departament, va obtenir 19 vots a favor i 1 en blanc. Maria Font continuarà sent la secretària del Departament.

Urquizu és director del Departament des de l'any 2015; també és director de la Càtedra Fundació Duanera - URV d'Estudis duaners, director del Màster de Dret Duaner, coordinador de l'oferta formativa de negocis i llengua espanyola de la URV per a universitats xineses i investigador principal del projecte "Aspectes financers, tributaris i comercials de l'habitatge col·laboratiu", finançat pel Programa estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència, del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

La línia de recerca en la qual treballa actualment és la tributació del comerç transnacional. Imparteix docència, ha fet estades de recerca en nombroses universitats estatals i estrangeres i és autor de més d'un centenar de publicacions científiques.

Les línies bàsiques d'actuació de la direcció del Departament pels propers quatre anys es basen en recolzar les accions de recerca i transferència del PDI; potenciar l'organització de congressos, jornades i seminaris d'àmbit nacional i internacional; promoure la publicació dels resultats de recerca en revistes indexades d'impacte; afavorir eixos comuns de recerca per al PDI i accés unitari a determinades convocatòries públiques de projectes de R+D, i recolzar les accions formatives del PAS i PDI del Departament. Urquizu vol continuar treballant per "donar visibilitat al Departament de Dret Privat, Processal i Financer, dins de la URV, i dins de l'entorn acadèmic, social i territorial del nostre abast".

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir