Universitat Rovira i Virgili

Àngel Urquizu, nou director del Departament de Dret Privat, Processal i Financer

Departament de Dret Privat, Processal i Financer  - 

El Dr. Àngel Urquizu Cavallé, professor titular del àrea de dret financer i tributari, ha estat escollit nou director del Departament de Dret Privat, Processal i Financer, a les eleccions que van tenir lloc en Consell de Departament el passat dimart dia 3 de març de 2015. 

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir

Un membre del Consell del Departament procedint a votar

Els membres de la mesa electoral