Universitat Rovira i Virgili

Esteve Bosch, nomenat vocal de la Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya

Departament de Dret Privat, Processal i Financer  - 

El professor del Departament i Catedràtic de Dret civil, el Dr. Esteve Bosch Capdevila, ha estat nomenat vocal de la Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya.

La Comissió de Codificació de Catalunya, formada per experts juristes de l'àmbit acadèmic i professional de prestigi reconegut, és l'òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de dret civil que té per objecte l'elaboració de propostes de revisió, actualització i desenvolupament del dret privat de Catalunya, en especial del dret civil. 

La Secció d'Obligacions i Contractes ha elaborat el Llibre Sisè del Codi civil de Catalunya dedicat a les obligacions i els contractes, el qual va entrar el vigor el passat 1 de gener de 2018. Amb l'aprovació d'aquesta llei, la 3/2017, del 15 de febrer, el Codi civil de Catalunya esdevé una norma d'aplicació principal a Catalunya i substitueix definitivament la Compilació del dret civil de Catalunya de 1960, que va assentar les bases del dret català modern. Es tracta d'una eina que dona resposta als reptes del present i del futur i que és el resultat de 15 anys de treball de la Comissió de Codificació.

Trobareu el nomenament en la resolució adjunta.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir

Esteve Bosch Capdevila