Universitat Rovira i Virgili

Defensa de la tesi doctoral "La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos", de Rosa M. Garcia Teruel

Departament de Dret Privat, Processal i Financer  - 

El passat dia 29 de gener va tenir lloc la defensa de la tesi doctoral de la Sra. Rosa Maria Garcia Teruel "La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos". La tesi ha estat dirigida pel Dr. Sergio Nasarre Aznar, catedràtic del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV.

El tribunal, format pel Dr. Pedro Maria del Pozo Carrascosa (Universitat de Barcelona), la Dra. Isabel González Pacanowska (Universidad de Murcia), i la Dra. Elena Bargelli (Università di Pisa), va atorgar a la Sra. Garcia Teruel la màxima qualificació, d'excel·lent cum laude.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir

D'esq. a dreta: Nasarre, Bargelli, Garcia, González i del Pozo