Universitat Rovira i Virgili

Defensa de la tesi doctoral "Renting as a True Housing Alternative in Malta: Lessons from the Past and Suggestions for the Future in a Comparative Context ", de Kurt Xerri

Departament de Dret Privat, Processal i Financer  - 

El passat dia 26 de març va tenir lloc la defensa de la tesi doctoral del Dr. Kurt Xerri "Renting as a True Housing Alternative in Malta: Lessons from the Past and Suggestions for the Future in a Comparative Context". La tesi ha estat dirigida pel Dr. Sergio Nasarre Aznar, catedràtic de Dret del Departament de Dret Privat, Processal i Financer.

El tribunal, format per la Dra. Maria Olinda Garcia (Universitat de  Coimbra), el Dr. Héctor Simón (Universitat Rovira i Virgili) i el Dr. Ivan Sammut (Universitat de Malta),va atorgar al Dr. Xerri la màxima qualifació, d'excel·lent cum laude.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Subir