Universitat Rovira i Virgili

Ángel Urquizu Cavallé

Professor titular d'universitat de l'Àrea de Dret Financer i Tributari, i des de març de 2015 director del Departament de Dret Privat, Processal i Financer. Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, en la qual va ser professor fins al 1996. En l'actualitat dirigeix el màster en Relacions Empresarials entre Europa, la Xina i Amèrica Llatina i és vicedegà de la Facultat de Ciències Jurídiques. Ha impartit docència en nombrosos màsters estatals i internacionals. Té més de cinquanta publicacions en revistes estatals i estrangeres, a més de diverses monografies. És investigador principal del projecte del Ministeri de Ciència i Innovació (DER2010-15.507) "Anàlisi juridicofinancera de la inversió empresarial espanyola a Àsia i Amèrica Llatina" i del grup de recerca en Dret Tributari Internacional, de l'AGAUR, Generalitat de Catalunya (2009 SGR-912).

Tornar al directori.