Universitat Rovira i Virgili

ENSENYAMENTS DE GRAU

El PDI del Departament de Dret Privat, Processal i Financer imparteix docència en els següent graus:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El grau de Dret té com a objectiu formar professionals que coneguin, entenguin i analitzin les normes que regulen el comportament de les persones per facilitar, possibilitar i millorar la convivència en societat des del seu paper com a operadors jurídics.

El grau de Relacions Laborals i Ocupació té com a objectiu formar professionals experts en la realitat complexa i canviant del món del treball i de l'ocupació des d'un vessant multidisciplinari.

El grau de Treball Social capacita l'estudiant per impulsar el benestar de persones, grups i comunitats. Una treballadora o treballador social promou la resolució de problemes de les persones en les relaciones humanes i amb les institucions per incrementar el seu benestar i facilitar la cohesió social mitjançant la utilització de recursos teòrics i pràctics i els diferents sistemes socials. 

El doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i Dret té com a objectiu facilitar una sòlida formació jurídica i empresarial, i preparar professionals capaços de desenvolupar la seva activitat en llocs de treball de gran responsabilitat que requereixin una formació interdisciplinària vinculada a l'àmbit jurídic i empresarial.

El doble grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació té com a objectiu formar professionals que uneixin amplis coneixements jurídics, especialment en la branca social del dret, amb una formació que els capaciti per ser gestors integrals de les relacions laborals en l'empresa o per intervenir en la gestió del mercat de treball.

Pujar