Universitat Rovira i Virgili

Maria Font i Mas

Professora agregada i responsable de l'àrea de Dret Internacional Privat de la Universitat Rovira i Virgili i doctora en Dret Europeu per la Universitat de Barcelona (2009). Entre les línies de recerca, destaca l'estudi de la persona jurídica en àmbit internacional, de la Unió Europea i interregional, a més de les empreses de l'economia social a la UE. En dret processal internacional investiga sobre la lliure circulació de documents públics extrajudicials en àmbit de la Unió Europea des de la vessant de l'execució, notificació, registre i autentificació. Les publicacions principals són: Las fundaciones en el derecho de la Unión Europea (2013), Documentos públicos no judiciales extranjeros: excursus en la regulación europea y su adaptación en la legislación interna española (2012) i també ha dirigit l'obra El documento público extranjero en España y en la Unión Europea (2014). Participa en projectes internacionals de recerca de la URV i de la UB sobre el registre de transaccions immobiliàries internacionals o l'aplicació dels reglaments europeus en els tribunals espanyols. És membre de la Càtedra d'Habitatge de la URV. Imparteix docència al màster en Dret de l'Empresa i de la Contractació sobre litigació internacional dels negocis (societats, contractes) i dirigeix la Clínica Jurídica, que contribueix a l'aprenentatge servei de la URV.

Tornar al directori.