Universitat Rovira i Virgili

Pedro del Pozo Carrascosa


Catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili des de l'any 1995. És investigador principal del grup de recerca consolidat Dret Civil Català i Dret Privat Europeu, finançat per la Generalitat de Catalunya. També és membre de la Secció de Drets Reals de la Comissió de Codificació de Catalunya. Ha publicat, entre altres, els llibres següents:

. La venda a carta de gràcia en el dret civil de Catalunya (1993)
. El sistema de compensación urbanística (1993)
. Lecciones de derecho hipotecario (2000, coautor amb F.J. Gómez Gálligo)
. Derecho civil de Cataluña. Derechos reales (2008, coautor amb A. Vaquer i E. Bosch)
. Derecho civil de Cataluña. Derecho de sucesiones (2009, coautor amb A. Vaquer i E. Bosch)

Tornar al directori.