Universitat Rovira i Virgili

Núria Lambea Llop

Núria Lambea Llop és doctora cum laude en Dret amb menció internacional (2020, beca FI 2016, AGAUR, Generalitat de Catalunya), llicenciada en Dret (2013) i Màster en Dret de l'Empresa i de la Contractació (2014, millor expedient acadèmic, matrícula d'honor amb el Treball de Fi de Màster i primer premi en la segona edició del Concurs d'investigadors novells de la Facultat de Ciències Jurídiques URV), els tres per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Actualment és investigadora postdoctoral de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URV i també imparteix docència al Postgrau en Polítiques d'Habitatge (on també n'és la coordinadora acadèmica) i al Curs Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat de la Fundació URV; al Màster en Dret de l'Empresa i de la Contractació, al Grau de Dret i als Dobles Graus de Dret i Relacions Laborals i ADE i Dret de la URV.
 

És membre del Grup de recerca Housing Research Group, coordinadora de la Comissió d'impacte social de la recerca en la docència del Grup d'Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques URV (juntament amb la Dra. Gemma Caballé) i és la representant de la Càtedra al Consell Municipal de l'Habitatge de Reus i a la Xarxa d'atenció integral a les persones sense llar a Tarragona (XAIPSLLT).
 

Ha estat investigadora principal en un projecte sobre la gestió de l'habitatge social a Catalunya finançat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (2014-2015) i membre del grup de recerca de tres projectes competitius sobre la nova regulació de les tinences intermèdies a Catalunya (CEJFE 2014-2015), les reformes de les tinences de l'habitatge (Ministeri d'Economia i Competitivitat 2015-2017) i principis per orientar un nou dret d'arrendaments urbans per a Catalunya (CEJFE 2016-2017). Actualment és membre del grup de recerca de tres projectes a nivell nacional: un sobre habitatge col·laboratiu (Ministeri d'Economia i Competitivitat 2018-2020), un projecte sobre la regulació catalana sobre les plataformes digitals d'habitatge d'ús turístic (HUT) i el seu encaix en la normativa i la jurisprudència de la Unió Europea i un sobre el disseny i comercialització d'un "Certificat de bona gestió d'habitatge social" (Research to Business 2020, FURV).  I també és membre de l'equip de recerca de 3 projectes internacionals: projecte Europeu Erasmus plus "Bridging the Gap in Housing Studies (Housing +); Projecte "Improving Housing Affordability in the UNECE region", emmarcat a l'Agenda #Housing2030 i impulsat per UNECE, ONU-HABITAT i Housing Europe i Projecte "Concrete actions for Social and Affordable Housing", finançat per la Foundation for European Progressive Studies. A més, ha estat membre de l'equip redactor de tres programes d'actuació municipals d'habitatge, de l'actualització del Pla Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Tarragona 2021-2026 i d'un informe encarregat per la Sindicatura de Greuges de Barcelona (2020).
 

És autora de 16 treballs, a nivell nacional i internacional (3 indexats a Scopus) i ha participat en 34 congressos i jornades a nivell nacional i internacional (en 10 països). Ha realitzat tres estades de recerca a la TU Delft (Països Baixos, 2014), a la Universitat de Birmingham (Regne Unit, 2017) i a la NUI Galway (Irlanda, 2018). Les seves línies de recerca principals són les polítiques d'habitatge, l'habitatge social, les tinences intermèdies, els pisos turístics i el sensellarisme.

Tornar al directori