Universitat Rovira i Virgili

Rosa Maria Garcia Teruel

Rosa Maria Garcia Teruel (doctora en Dret amb menció internacional i amb Màster en Dret de l'Empresa i la Contractació per la Universitat Rovira i Virgili) és investigadora postdoctoral de la Càtera UNESCO d'habitatge i professora del Departament de Dret privat, processal i financer. La seva tesi versà sobre els aspectes legals de la rehabilitació per renda en els arrendaments urbans com a forma alternativa d'accès a l'habitatge, projecte que va ser finançat per la Generalitat de Catalunya amb una beca FI-DGR 2015 i que va obtenir la menció cum laude. En l'àmbit de l'habitatge, ha publicat diversos articles i capítols de llibre i els ha presentat en més d'una vintena de conferències, tant a nivell nacional com internacional (Dinamarca, Portugal, França, Hongria, Regne Unit, Albania, Països Baixos, etc.). Participa en diversos projectes d'investigació competitius i ha realitzat una estada de recerca al Zentrum für Europäische Rechtspolitik de la Universitat de Bremen (agost-octubre 2017) i a la Universitat de Groningen (2018). És docent al Grau en Dret URV i al Curs d'Agents Immobiliaris i de Mediació de la FURV. Les seves línies de recerca són el Dret d'arrendaments, de la construcció, propietat, polítiques d'habitatge i mecanismes de finançament alternatiu en la promoció immobiliària.

Tornar al directori.