Universitat Rovira i Virgili

ENDED PROJECTS

Títol del projecte Nom de l'IP Investigadors del Departament Convocatòria Institució finançadora Referència Dates d'execució
Les propietats temporals i el deure de restitució del propietari. Bosch Capdevila, Esteve ** Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2016
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
Resolució provisional de 23 de novembre de 2015 Any 2016
Rescissió per lesió i avantatge injust: estudi de la continuïtat de l'encaix de la tradició
jurídica catalana i el dret privat europeu
Gómez Buendía, Carmen Encarnació Ricart, Encarnació Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2016
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
Resolució provisional de 23 de novembre de 2015 Any 2016
El intrumento opcional de Derecho Contractual Europeo. Bosch Capdevila, Esteve del Pozo Carrascosa, Pedro
Barrada Orellana, Reyes
Giménez Costa, Ana
Villó Travé, Cristina
Simón Moreno, Héctor
Marín Consarnau, Diana
Convocatoria 2012,
Programa Nacional de Proyectos
de Investigación Fundamental. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.
Ministerio de Economía y Competitividad DER2012-37898-C02-02 1 gener 2013 a 31 desembre 2015
La problemàtica de la prova civil. Picó i Junoy, Joan Cerrato Guri, Elisabet
Adan Domènech, Frederic
Casanova Martí, Roser
LINE - Ajuts per fomentar la incorporació i visualitzaciò d'investigadors/res emergents a la URV URV - Banco Santander 2014LINE-13 1 juliol 2014 a 31 de desembre de 2015
Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe. Nasarre Aznar, Sergio
Rivas Nieto, Estela
Adán Domènech, Frederic
Font i Mas, Maria
7Program Marc Comisió Europea TENLAW 1 abril 2012 a 30 setembre  2015
L'aplicació de la clàusula rebus sic stantibus en període de crisi econòmica. Villó Travé, Cristina ** Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2015
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
Resolució provisional de 4 de desembre de 2014 Any 2015
Comentaris a la nova regulació de les tinences intermèdies. Nasarre Aznar, Sergio Rivas Nieto, Estela
Simón Moreno, Héctor
Molina Roig, Elga
Garcia Teruel, Rosa Maria
Lambea Llop, Núria
Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2015
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
Resolució provisional de 4 de desembre de 2015 Any 2015
Gestió de l'habitatge social a Catalunya. Nasarre Aznar, Sergio Rivas Nieto, Estela
Simón Moreno, Héctor
Molina Roig, Elga
Garcia Teruel, Rosa Maria
Lambea Llop, Núria
Subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública Escola d'Administració Pública de Catalunya RESOLUCIÓ GRI/2844/2013 25 juliol 2014 a 24 abril 2015
Las tenencias intermedias para facilitar el acceso a la vivienda. Nasarre Aznar, Sergio Font i Mas, Maria Convocatoria 2012,
Programa Nacional de Proyectos
de Investigación Fundamental. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.
Ministerio de Economía y Competitividad DER2012-31409 1 gener 2013 a 31 desembre 2014
Vies de potenciació de l'ús del català a l'Administració de justícia. Adan Domènech, Frederic  
Pico i Junoy, Joan
Cerrato Guri, Elisabet
Casanova Martí, Roser
Fuguet Carles, Xènia
Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2014
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
RESOLUCIÓ JUS/2837/2013, de 20 de desembre Any 2014
Proposta d'un text articulat sobre teoria general del contracte per al Llibre sisè del Codi civil de Catalunya. Bosch Capdevila, Esteve Pozo Carrascosa, Pere
Vaquer Aloy, Antoni
Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2014
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
RESOLUCIÓ JUS/2837/2013, de 20 de desembre Any 2014
L'enriquiment injustificat. Ricart Martí, Encarnació Gómez Buendía, Carmen Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2014
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
RESOLUCIÓ JUS/2837/2013, de 20 de desembre Any 2014
Recerca de noves figures jurídiques d'accés a l'habitatge Nasarre Aznar, Sergio   Conveni URV- Agència d'Habitatge de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat CRS11002 desembre 2011 a desembre 2013
Cap a la lliure circulació dels documents publics en l'espai judicial europeu des de la perspectiva de l'ordenament juridic espanyol Font i Mas, Maria Marín Consarnau, Diana
Cerrato Guri, Elisabet
Gómez Buendía, Carmen
LINE URV-Santander 2012LINE-07 1 juliol 2012 a  31 desembre 2013
Dret civil català i dret privat europeu. Pozo Carrascosa,Pedro del Bosch Capdevila, Esteve
Barrada Orellana, Reyes
Giménez Costa, Ana
Nasarre Aznar, Sergio
Simón Moreno, Héctor
Cerrato Guri, Elisabet
Adán Domènech, Federico
Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya  GenCat 2009 SGR 689 2009 a 31 desembre 2013
Dret tributari internacional. Urquizu Urquizu, Àngel Rivas Nieto, Estela
Villca Pozo, Milenka
Salassa Boix, Rodolfo
Anguita, Tania
Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya  GenCat 2009 SGR 912 2010 a 31 desembre 2013
Analisis jurídico-financiero de la inversión empresarial española en asia y  latinoamérica Urquizu Urquizu, Àngel   Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. MICINN DER2010-15507  gener 2011 a desembre 2013
Reforma y armonización de la normativa reguladora de los seguros privados y su adecuación a las directivas europeas y a los principles of european insurance contract law Girgado Perandones, Pablo Franquet Sugrañes, Teresa
Isern Salvat, Rosa
Rodas Nieto, Paola
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. MICINN DER2010-21314  gener 2011 a desembre 2013
Aportación de la Glosa y el Comentario a las Instituciones Jurídico Privadas vigentes en los sistemas de base romanística Ricart Martí, Encarnacio Gómez Buendía, M. Carmen Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. MICINN DER2010-17712  gener 2011 a desembre 2013
El nou dret de família a Catalunya Bosch Capdevila, Esteve Pozo Carrascosa, Pedro del Beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'administració de justícia i el dret civil català, durant l'any 2012.  Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
concedit RESOLUCIÓ
JUS/2960/2011, de 21 de desembre
gener a novembre de 2012
El proyecto de marco común de referencia (libros II y IV): comentario académico
desde el derecho contractual español.
Bosch Capdevila, Esteve Pozo Carrascosa, Pedro del
Barrada Orellana, Reyes
Giménez Costa, Ana
Nasarre Aznar, Sergio
Simón Moreno, Héctor
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. MICINN DER2009-13269-C03-03 1 gener 2010 a 31 desembre 2012
La reforma del régimen jurídico del contrato de seguro y su armonización con
la normativa comunitaria. Con especial atención al transporte.
Girgado Perandones, Pablo Isern Salvat, Maria Rosa
Franquet Sugrañes, Teresa
Casamitjana, Cristina
Ajuts d'Incorporació a la Recerca URV 2009AIRE-11 1 juliol 2009 a 31 desembre 2011
ampliació fins 31 de març 2012
Experiències catalanes, angleses i irlandeses en el millorament de l'accés a l'habitatge. Nasarre Aznar, Sergio Rivas Nieto, Estela
Adán Domènech; Frederic
Simón Moreno, Héctor
Projectes Batista i Roca DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA (AGAUR)
2010 PBR 00052 27 gener 2011 a 26 gener 2012
ampliació fins 31 de gener de  2012
Formes de tinença immobiliària per a millorar l'accés a l'habitatge. Nasarre Aznar, Sergio Rivas, Estela
Adan, Federic
Simón, Héctor
Ajuts d'Incorporació a la Recerca URV 2009AIRE-01 1 juliol 2009 a 31 gener  2011
L'abast de la prescripció i de la caducitat del Codi civil de Catalunya. Estudi de la seva aplicació a les normes estatals vigents a Catalunya. Nasarre Aznar, Sergio   Ajuts econòmics per a projectes de recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia i dret civil català fets el 2011.  Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
concedit per RESOLUCIÓ
JUS/4110/2010, de 7 de desembre
gen 2011 a nov. 2011
Les oficines d'assenyalament immediat: diagnosi del seu funcionament, identificació
dels problemes pràctics i propostes de millora.
Adán Domènech, Frederic Rivas Nieto, Estela
Picó i Junoy, Joan
Fuguet Carles, Xènia
Casanova Martí, Roser
Cerrato Guri, Elisabet
Ajuts econòmics per a projectes de recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia i dret civil català fets el 2011.  Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
concedit per RESOLUCIÓ
JUS/4110/2010, de 7 de desembre
gener 2011 a novembre 2011
L'aprenentatge per mòduls: aplicació al dret processal en les universitats públiques catalanes. Picó i Junoy, Joan Adan Domènech, Frederic
Cerrato Guri, Elisabet
Convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats catalanes.  GenCat 2009MQD 00129 juny 2009 a 30 setembre 2011
             
             
Col·laboració amb el VI Congré de Dret Civil Català  Bosch Capdevila, Esteve   Conveni URV-Departament de Justícia GenCat Dept. Justícia GenCat   31 de novembre  a 1 desembre de 2011
Les institucions de protecció de la persona en el dret civil de Catalunya Bosch Capdevila, Esteve Pozo Carrascosa, Pedro del Ajuts econòmics per a projectes de recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia i dret civil català fets el 2010. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
concedit per RESOLUCIÓ
JUS/3884/2009 de 15 de desembre
gener  2010 a novembre 2010
Alternatives en dret privat  per a millorar l'accés a l'habitatge. Nasarre Aznar, Sergio Rivas Nieto, Estela
Adan Domènech, Federic
Simón Moreno, Héctor
Ajuts econòmics per a projectes de recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia i dret civil català fets el 2010.  Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
concedit per RESOLUCIÓ
JUS/3884/2009 de 15 de desembre
gener  2010 a novembre 2010
L'aplicació del dret anglès per part dels tribunals de Catalunya. Picó i Junoy, Joan Adan Domènech, Federic
Cerrato Guri, Elisabet
Font i Mas, Maria
Marin Consarnau, Diana
Ajuts a Projectes Batista i Roca per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats GenCat 2009 PBR 00040 22 juny 2009 a 31 oct 2010 (finalitza l'1 de gener de 2011. autoritzat per l'agaur)