Universitat Rovira i Virgili

GRUP DE RECERCA EN DRET PATRIMONIAL

Introducció

El Grup de Recerca en Dret Patrimonial, en actiu des dels anys noranta però donat oficialment d'alta en el 2001, el formen els investigadors del Departament de Dret Privat, Processal i Financer, integrat per les àrees de coneixement de Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Romà, Dret Internacional Privat, Dret Financer i Tributari i Dret Processal. El seu director és el Dr. Esteve Bosch Capdevila, catedràtic de Dret Civil.

El comú denominador de la recerca del Grup és l'estudi de la configuració jurídica de les institucions claus en el desenvolupament de l'activitat econòmica, tant pel que fa als aspectes substantius, com als tributaris, procedimentals i internacionals. En concret, s'estudia d'una manera interdisciplinària la problemàtica que planteja la contractació, civil i mercantil, les garanties en el compliment de les obligacions, les societats, la successió hereditària i els aspectes econòmics de les relacions conjugals i familiars. Es pren com a punt de partida el dret vigent, centrat en la regulació catalana i espanyola de les institucions, però sense deixar de banda ni l'element històric ni, sobretot, el dret comparat.

Els resultats de la recerca del Grup s'exterioritzen mitjançant la seva publicació en llibres o revistes especialitzades, la seva presentació en jornades i congressos, i la realització de treballs, dictàmens i informes per a institucions publiques i privades. Així mateix, els membre del Grup constitueixen el gruix del professorat del Master Universitari en Dret de l'Empresa i de  la Contractació (MUDEC), que s'imparteix a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

Línies de recerca del grup per àrea de coneixment:

ÁREA DE DRET PROCESSAL Membres del  grup
Dret probatori Adàn Domènech, Frederic
Garanties constitucionals del procés Casanova Martí, Roser
Tutela judicial del crèdit Cerrato Guri, Elisabet
Principis del procés Picó Junoy, Joan
   
ÁREA DE DRET CIVIL Membres del  grup
Dret civil català Barrada Orellana, Reyes
Dret privat europeu Bosch Capdevila, Esteve
Dret de l'habitatge Del Pozo Carrascosa, Pedro
Dret privat i gènere Giménez Costa, Ana
  Nasarre Aznar, Sergio
  Simón Moreno, Héctor
  Villó Travé, Cristina
   
ÁREA DE DRET MERCANTIL Membres del  grup
Dret d'assegurances Franquet Sugrañes, M. Teresa
Dret concursal Girgado Perandones, Pablo
Dret de societats Isern Salvat, M. Rosa
Competència i propietat industrial Rodas Paredes, Paola
Dret de la navegació  
Contractació mercantil  
   
ÀREA DE DRET INTERNACIONAL Membres del  grup
Dret de societats transnacional Font i Mas, Maria
Execució, registre, validesa i acceptació de documents públics estrangers Marín Consarnau, Diana
Dret immobiliari internacional  
Contractació internacional de part dèbil: treballadors i consumidors  
Dret d'estrangeria  
   
ÁREA DE DRET FINANCER I TRIBUTARI Membres del  grup
Tributació internacional Pagès Galtés, Joan
Tributació local Rivas Nieto, Estela
Tributació Inmobiliaria Urquizu Cavallé, Àngel
  Villca Pozo, Milenka
   
ÁREA DE DRET ROMÀ Membres del  grup
Procés civil romà Gómez Buendía, M. Carmen
Institucions de dret privat romà Ricart Martí, Encarnació
Fonaments romanístics de dret privat europeu  
Fonts del dret romà  
Dret públic romà  
Història del Pensament jurídic  
Sistemes jurídics comparats  
Protecció jurídica del patrimoni cultural al segle XXI  

Publicacions del grup de recerca en dret patrimonial del 2003 al 2006


Publicacions del grup de recerca en dret patrimonial del 2007 al 2010