Universitat Rovira i Virgili

Defensa de la tesi doctoral "La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos", de Rosa M. Garcia Teruel

Departament de Dret Privat, Processal i Financer  -  Dilluns, 29 de gener de 2018

El passat dia 29 de gener va tenir lloc la defensa de la tesi doctoral de la Sra. Rosa Maria Garcia Teruel "La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos". La tesi ha estat dirigida pel Dr. Sergio Nasarre Aznar, catedràtic del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV.

El tribunal, format pel Dr. Pedro Maria del Pozo Carrascosa (Universitat de Barcelona), la Dra. Isabel González Pacanowska (Universidad de Murcia), i la Dra. Elena Bargelli (Università di Pisa), va atorgar a la Sra. Garcia Teruel la màxima qualificació, d'excel·lent cum laude.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

D'esq. a dreta: Nasarre, Bargelli, Garcia, González i del Pozo