Universitat Rovira i Virgili

Projectes finalitzats liderats per membres del departament

Títol del projecte Nom del IP Investigadors del Departament Convocatòria Institució finançadora Referència Fechas d'execució
La libertad de testar y sus límites en los derechos civiles españoles. Bosch Capdevila, Esteve del Pozo Carrascosa, Pedro
Barrada Orellana, Reyes
Giménez Costa, Ana
Villó Travé, Cristina
Simón Moreno, Héctor
Marín Consarnau, Diana
Convocatoria 2015.
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento.
MINECO 2015 DER2015-70636-C2-2-P 1 de gener de 2016 a 31 de desembre de 2018
La modernizacion del derecho de seguros en el
marco economico actual
Girgado Perandones, Pablo Franquet Sugrañes, M. Teresa
Rodas Paredes, Paola
Isern Salvat, M. Rosa
Convocatoria 2014.
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento.
MINECO 2014 DER2014-59182-P 1 gener 2015 - 31 des 2017
Reformando las tenencias de la vivienda: el acceso
a traves del alquiler, la propiedad y su
tributacion
Nasarre Aznar, Sergio Font i Mas, Maria Convocatoria 2014.
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento.
MINECO 2014 DER2014-55033-C3-1-P 1 gener 2015 - 31 des 2017
Reformando las tenencias de la vivienda:
propuesta tributaria para una ordenacion
integral de la vivienda en propiedad y en alquiler
Urquizu Cavallé, Àngel
Rivas Nieto, Estela
Villca Pozo, Milenka
Pagès i Galtés, Joan
Convocatoria 2014.
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento.
MINECO 2014 DER2014-55033-C3-3-P 1 gener 2015 - 31 des 2017
L'execució civil privada: realització per persona o entitat especialitzada Cerrato Guri, Elisabet Casanova Martí, Roser Ajuts per a la valorització del coneixement 2016 (R2B2016) URV  2016R2B-01 01/01/2017-30/06/2017
Derecho de seguros. Girgado Perandones, Pablo Rodas Paredes, Paola
Isern Salvat, M. Rosa
Franquet Sugrañes, Teresa
Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV   2016PFR-URV-B2-39   1 de gener de 2016 a
31 de desembre de 2017
Dret Civil Català i Dret Privat Europeu. Pozo Carrascosa, Pedro del Bosch Capdevila, Esteve
Nasarre Aznar, Sergio
Barrada Orellana, Reyes
Giménez Costa, Ana
Villó Travé, Cristina
Simón Moreno, Héctor
Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV  2016PFR-URV-B2-27  1 de gener de 2016 a
31 de desembre de 2017
Dret probatori. Picó i Junoy, Joan Cerrato Guri, Elisabet
Adan Domènech, Frederic
Casanova Martí, Roser
Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV   2016PFR-URV-B2-64   1 de gener de 2016 a
31 de desembre de 2017
Fonaments romanístics de dret privat. Ricart Martí, Encarnació Gómez Buendia, Carmen Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV   2016PFR-URV-B2-70   1 de gener de 2016 a
31 de desembre de 2017
Internacionalització de les empreses catalanes (incentius jurídics i econòmics a l'establiment d'empreses a la Xina i Amèrica Llatina). Urquizu Cavallé, Àngel Rivas Nieto, Estela
Villca Pozo, Milenka
Pagés Galtés, Joan
Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV   2016PFR-URV-B2-84   1 de gener de 2016 a
31 de desembre de 2017
Derecho de seguros. Girgado Perandones, Pablo Rodas Paredes, Paola
Isern Salvat, M. Rosa
Franquet Sugrañes, Teresa
Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV   2015PFR-URV-B2-39   1 de gener de 2015 a
31 de desembre de 2017
Dret Civil Català i Dret Privat Europeu. Pozo Carrascosa, Pedro del Bosch Capdevila, Esteve
Nasarre Aznar, Sergio
Barrada Orellana, Reyes
Giménez Costa, Ana
Villó Travé, Cristina
Simón Moreno, Héctor
Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV  2015PFR-URV-B2-27  1 de gener de 2015 a
31 de desembre de 2017
Dret probatori. Picó i Junoy, Joan Cerrato Guri, Elisabet
Adan Domènech, Frederic
Casanova Martí, Roser
Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV   2015PFR-URV-B2-64   1 de gener de 2015 a
31 de desembre de 2017
Fonaments romanístics de dret privat. Ricart Martí, Encarnació Gómez Buendia, Carmen Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV   2015PFR-URV-B2-70   1 de gener de 2015 a
31 de desembre de 2017
Internacionalització de les empreses catalanes (incentius jurídics i econòmics a l'establiment d'empreses a la Xina i Amèrica Llatina). Urquizu Cavallé, Àngel Rivas Nieto, Estela
Villca Pozo, Milenka
Pagés Galtés, Joan
Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV   2015PFR-URV-B2-84   1 de gener de 2015 a
31 de desembre de 2017
Derecho de seguros. Girgado Perandones, Pablo Rodas Paredes, Paola
Isern Salvat, M. Rosa
Franquet Sugrañes, Teresa
Grups de Recerca Reconeguts per la Generalitat 2014 AGAUR 2014 SGR 1518 1 de gener de 2014 a 30 abril 2017 (AMPLIAT)
Dret Civil Català i Dret Privat Europeu. Pozo Carrascosa, Pedro del Bosch Capdevila, Esteve
Nasarre Aznar, Sergio
Barrada Orellana, Reyes
Giménez Costa, Ana
Villó Travé, Cristina
Simón Moreno, Héctor
Grups de Recerca Reconeguts per la Generalitat 2014 AGAUR 2014 SGR 223 1 de gener de 2014 a 30 abril 2017 (AMPLIAT)
Dret probatori. Picó i Junoy, Joan Cerrato Guri, Elisabet
Adan Domènech, Frederic
Casanova Martí, Roser
Grups de Recerca Reconeguts per la Generalitat 2014 AGAUR 2014 SGR 438 1 de gener de 2014 a 30 abril 2017 (AMPLIAT)
Fonaments romanístics de dret privat. Ricart Martí, Encarnació Gómez Buendia, Carmen Grups de Recerca Reconeguts per la Generalitat 2014 AGAUR 2014 SGR 1503 1 de gener de 2014 a 30 abril 2017 (AMPLIAT)
Internacionalització de les empreses catalanes (incentius jurídics i econòmics a l'establiment d'empreses a la Xina i Amèrica Llatina). Urquizu Cavallé, Àngel Rivas Nieto, Estela
Villca Pozo, Milenka
Pagés Galtés, Joan
Grups de Recerca Reconeguts per la Generalitat 2014 AGAUR 2014 SGR 54 1 de gener de 2014 a 30 abril 2017 (AMPLIAT)
Derecho de seguros. Girgado Perandones, Pablo Rodas Paredes, Paola
Isern Salvat, M. Rosa
Franquet Sugrañes, Teresa
Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV   2014PFR-URV-B2-39   1 de gener de 2014 a
31 de desembre de 2016
Dret Civil Català i Dret Privat Europeu. Pozo Carrascosa, Pedro del Bosch Capdevila, Esteve
Nasarre Aznar, Sergio
Barrada Orellana, Reyes
Giménez Costa, Ana
Villó Travé, Cristina
Simón Moreno, Héctor
Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV  2014PFR-URV-B2-27  2 de gener de 2014 a
31 de desembre de 2016
Dret probatori. Picó i Junoy, Joan Cerrato Guri, Elisabet
Adan Domènech, Frederic
Casanova Martí, Roser
Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV   2014PFR-URV-B2-64   3 de gener de 2014 a
31 de desembre de 2016
Fonaments romanístics de dret privat. Ricart Martí, Encarnació Gómez Buendia, Carmen Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV   2014PFR-URV-B2-70   4 de gener de 2014 a
31 de desembre de 2016
Internacionalització de les empreses catalanes (incentius jurídics i econòmics a l'establiment d'empreses a la Xina i Amèrica Llatina). Urquizu Cavallé, Àngel Rivas Nieto, Estela
Villca Pozo, Milenka
Pagés Galtés, Joan
Programa de suport als
grups de recerca reconeguts 2014
URV   2014PFR-URV-B2-84   5 de gener de 2014 a
31 de desembre de 2016
La prueba civil a examen: estudio de sus problemas y propuestas de mejora. Picó i Junoy, Joan Adan Domènech, Frederic
Casanova Martí, Roser
Cerrato Guri,Elisabet
Convocatoria 2013.
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento.
MINECO DER2013-43636-P 1 de gener de 2014 a
31 de desembre de 2016.
PRÓRROGA FINS 30/09/2017
Emptio, venditio, restitutio, lex comissoria, en las fuentes jurídicas romanas y del ius commune y su proyección en el derecho privado romano.  Ricart Martí, Encarnació Gómez Buendía, Carmen Convocatoria 2013.
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma estatal de generación de conocimiento.
MINECO DER2013-46856-P 1 de gener de 2014 a
31 de desembre de 2016
PRÓRROGA FINS 30/06/2017
Un nou dret d'arrendaments urbans per a Catalunya per afavorir l'accés a l'habitatge Simón Moreno, Héctor Molina Roig, Elga
Nasarre Aznar, Sergio  Rivas Nieto, Estela
Garcia Teruel, Rosa Maria
López Solé, Emma
Lambea Llop, Núria
Caballé Fabra,Gemma 
Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2016
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
Resolució provisional de 21 de novembre de 2016 Any 2017
Vies de potenciació de l'ús del català a l'Administració de justícia. Adan Domènech, Frederic  
Pico i Junoy, Joan
Cerrato Guri, Elisabet
Casanova Martí, Roser
Fuguet Carles, Xènia
Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2013
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
RESOLUCIÓ JUS/2837/2013, de 20 de desembre Any 2014
Les oficines d'assenyalament immediat: diagnosi del seu funcionament, identificació
dels problemes pràctics i propostes de millora.
Adán Domènech, Frederic Rivas Nieto, Estela
Picó i Junoy, Joan
Fuguet Carles, Xènia
Casanova Martí, Roser
Cerrato Guri, Elisabet
Ajuts econòmics per a projectes de recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia i dret civil català fets el 2011. Convocat 2011 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
concedit per RESOLUCIÓ
JUS/4110/2010, de 7 de desembre
gener 2011 a novembre 2011
Les propietats temporals i el deure de restitució del propietari. Bosch Capdevila, Esteve ** Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2015
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
Resolució provisional de 23 de novembre de 2015 Any 2016
Proposta d'un text articulat sobre teoria general del contracte per al Llibre sisè del Codi civil de Catalunya. Bosch Capdevila, Esteve Pozo Carrascosa, Pere
Vaquer Aloy, Antoni
Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2013
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
RESOLUCIÓ JUS/2837/2013, de 20 de desembre Any 2014
El nou dret de família a Catalunya Bosch Capdevila, Esteve Pozo Carrascosa, Pedro del Beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'administració de justícia i el dret civil català, durant l'any 2012. Convocat 2011. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
concedit RESOLUCIÓ
JUS/2960/2011, de 21 de desembre
gener a novembre de 2012
Les institucions de protecció de la persona en el dret civil de Catalunya Bosch Capdevila, Esteve Pozo Carrascosa, Pedro del Ajuts econòmics per a projectes de recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia i dret civil català fets el 2010. Convocat 2009. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
concedit per RESOLUCIÓ
JUS/3884/2009 de 15 de desembre
gener  2010 a novembre 2010
Col·laboració amb el VI Congré de Dret Civil Català  Bosch Capdevila, Esteve   Conveni URV-Departament de Justícia GenCat Dept. Justícia GenCat   31 de novembre  a 1 desembre de 2011
El proyecto de marco común de referencia (libros II y IV): comentario académico
desde el derecho contractual español.
Bosch Capdevila, Esteve Pozo Carrascosa, Pedro del
Barrada Orellana, Reyes
Giménez Costa, Ana
Nasarre Aznar, Sergio
Simón Moreno, Héctor
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. MICINN DER2009-13269-C03-03 1 gener 2010 a 31 desembre 2012
El intrumento opcional de Derecho Contractual Europeo. Bosch Capdevila, Esteve del Pozo Carrascosa, Pedro
Barrada Orellana, Reyes
Giménez Costa, Ana
Villó Travé, Cristina
Simón Moreno, Héctor
Marín Consarnau, Diana
Convocatoria 2012,
Programa Nacional de Proyectos
de Investigación Fundamental. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.
Ministerio de Economía y Competitividad DER2012-37898-C02-02 1 gener 2013 a 31 desembre 2015
Cap a la lliure circulació dels documents publics en l'espai judicial europeu des de la perspectiva de l'ordenament juridic espanyol Font i Mas, Maria Marín Consarnau, Diana
Cerrato Guri, Elisabet
Gómez Buendía, Carmen
LINE URV-Santander 2012LINE-07 1 juliol 2012 a  31 desembre 2013
Reforma y armonización de la normativa reguladora de los seguros privados y su adecuación a las directivas europeas y a los principles of european insurance contract law Girgado Perandones, Pablo Franquet Sugrañes, Teresa
Isern Salvat, Rosa
Rodas Nieto, Paola
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. MICINN DER2010-21314  gener 2011 a desembre 2013
La reforma del régimen jurídico del contrato de seguro y su armonización con
la normativa comunitaria. Con especial atención al transporte.
Girgado Perandones, Pablo Isern Salvat, Maria Rosa
Franquet Sugrañes, Teresa
Casamitjana, Cristina
Ajuts d'Incorporació a la Recerca URV 2009AIRE-11 1 juliol 2009 a 31 desembre 2011
ampliació fins 31 de març 2012
Rescissió per lesió i avantatge injust: estudi de la continuïtat de l'encaix de la tradició
jurídica catalana i el dret privat europeu
Gómez Buendía, Carmen Encarnació Ricart, Encarnació Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2016
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
Resolució provisional de 23 de novembre de 2015 Any 2016
Anàlisi de viabilitat comercial d'eines i assessoraments vinculats a les tinences intermèdies Nasarre Aznar, Sergio   Ajuts per a la valorització del coneixement 2015 (R2B2015) URV  2015R2B-04 01/01/2016 31/12/2016
Comentaris a la nova regulació de les tinences intermèdies. Nasarre Aznar, Sergio Rivas Nieto, Estela
Simón Moreno, Héctor
Molina Roig, Elga
Garcia Teruel, Rosa Maria
Lambea Llop, Núria
Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2014
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
Resolució provisional de 4 de desembre de 2014 Any 2015
L'abast de la prescripció i de la caducitat del Codi civil de Catalunya. Estudi de la seva aplicació a les normes estatals vigents a Catalunya. Nasarre Aznar, Sergio   Ajuts econòmics per a projectes de recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia i dret civil català fets el 2011. Convocat 2010 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
concedit per RESOLUCIÓ
JUS/4110/2010, de 7 de desembre
gen 2011 a nov. 2011
Alternatives en dret privat  per a millorar l'accés a l'habitatge. Nasarre Aznar, Sergio Rivas Nieto, Estela
Adan Domènech, Federic
Simón Moreno, Héctor
Ajuts econòmics per a projectes de recerca, estudis i anàlisis en execució penal, mediació penal, atenció a la víctima, Administració de justícia i dret civil català fets el 2010. Convocat 2009. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
concedit per RESOLUCIÓ
JUS/3884/2009 de 15 de desembre
gener  2010 a novembre 2010
Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe. Nasarre Aznar, Sergio
Rivas Nieto, Estela
Adán Domènech, Frederic
Font i Mas, Maria
7PM Comisió Europea TENLAW 1 abril 2012 a 30 setembre  2015
Experiències catalanes, angleses i irlandeses en el millorament de l'accés a l'habitatge. Nasarre Aznar, Sergio Rivas Nieto, Estela
Adán Domènech; Frederic
Simón Moreno, Héctor
Projectes Batista i Roca DEPARTAMENT D'INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA (AGAUR)
2010 PBR 00052 27 gener 2011 a 26 gener 2012
ampliació fins 31 de gener de  2012
Recerca de noves figures jurídiques d'accés a l'habitatge Nasarre Aznar, Sergio   Conveni URV- Agència d'Habitatge de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat CRS11002 desembre 2011 a desembre 2013
Gestió de l'habitatge social a Catalunya. Nasarre Aznar, Sergio Rivas Nieto, Estela
Simón Moreno, Héctor
Molina Roig, Elga
Garcia Teruel, Rosa Maria
Lambea Llop, Núria
Subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública Escola d'Administració Pública de Catalunya RESOLUCIÓ GRI/2844/2013 25 juliol 2014 a 24 abril 2015
Las tenencias intermedias para facilitar el acceso a la vivienda. Nasarre Aznar, Sergio Font i Mas, Maria Convocatoria 2012,
Programa Nacional de Proyectos
de Investigación Fundamental. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada.
Ministerio de Economía y Competitividad DER2012-31409 1 gener 2013 a 31 desembre 2014
Formes de tinença immobiliària per a millorar l'accés a l'habitatge. Nasarre Aznar, Sergio Rivas, Estela
Adan, Federic
Simón, Héctor
Ajuts d'Incorporació a la Recerca URV 2009AIRE-01 1 juliol 2009 a 31 gener  2011
L'aprenentatge per mòduls: aplicació al dret processal en les universitats públiques catalanes. Picó i Junoy, Joan Adan Domènech, Frederic
Cerrato Guri, Elisabet
Convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats catalanes.  GenCat 2009MQD 00129 juny 2009 a 30 setembre 2011
L'aplicació del dret anglès per part dels tribunals de Catalunya. Picó i Junoy, Joan Adan Domènech, Federic
Cerrato Guri, Elisabet
Font i Mas, Maria
Marin Consarnau, Diana
Ajuts a Projectes Batista i Roca per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les ciències socials i les humanitats GenCat 2009 PBR 00040 22 juny 2009 a 31 oct 2010 (finalitza l'1 de gener de 2011. autoritzat per l'agaur)
La problemàtica de la prova civil. Picó i Junoy, Joan Cerrato Guri, Elisabet
Adan Domènech, Frederic
Casanova Martí, Roser
LINE - Ajuts per fomentar la incorporació i visualitzaciò d'investigadors/res emergents a la URV URV - Banco Santander 2014LINE-13 1 juliol 2014 a 31 de desembre de 2015
Dret civil català i dret privat europeu. Pozo Carrascosa,Pedro del Bosch Capdevila, Esteve
Barrada Orellana, Reyes
Giménez Costa, Ana
Nasarre Aznar, Sergio
Simón Moreno, Héctor
Cerrato Guri, Elisabet
Adán Domènech, Federico
Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya  GenCat 2009 SGR 689 2009 a 31 desembre 2013
Aportación de la Glosa y el Comentario a las Instituciones Jurídico Privadas vigentes en los sistemas de base romanística Ricart Martí, Encarnacio Gómez Buendía, M. Carmen Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. MICINN DER2010-17712  gener 2011 a desembre 2013
L'enriquiment injustificat. Ricart Martí, Encarnació Gómez Buendía, Carmen Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2014
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
RESOLUCIÓ JUS/2837/2013, de 20 de desembre Any 2014
La optimización de la hipoteca inversa desde la perspectiva europea y norteamericana Simón Moreno, Héctor   Ayudas Fundación BBVA a investigadores y creadores  culturales Fundación BBVA ** 29/12/2015  a 28/12/2016  
Dret tributari internacional. Urquizu Urquizu, Àngel Rivas Nieto, Estela
Villca Pozo, Milenka
Salassa Boix, Rodolfo
Anguita, Tania
Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya  GenCat 2009 SGR 912 2010 a 31 desembre 2013
Analisis jurídico-financiero de la inversión empresarial española en asia y  latinoamérica Urquizu Urquizu, Àngel   Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. MICINN DER2010-15507  gener 2011 a desembre 2013
L'aplicació de la clàusula rebus sic stantibus en període de crisi econòmica. Villó Travé, Cristina ** Beques a la recerca, estudi i anàlisi
en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia i el dret civil català. 2014
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Departament de Justícia.
Resolució provisional de 4 de desembre de 2014 Any 2015