Universitat Rovira i Virgili

Estela Rivas Nieto

Professora de Dret Financer i Tributari en la URV (des de 1997) i Subdirectora de la Càtedra UNESCO d'Habitatge URV. És autora del llibre Els Tributs atípics (Marcial Pons, 2006), ha publicat més de 25 capítols de llibres i té més de 27 articles científics publicats a Espanya, França, Brasil, Argentina i Veneçuela. Ha participat en l'organització de més de 40 congressos/jornades/workshops nacionals i internacionals. Ha impartit més de 45 conferències a Espanya, França i en diversos països llatinoamericans. Ha participat en més de 18 projectes de recerca: R+D "La fidúcia i el trust en el context internacional d'Iberoamèrica i Espanya", "Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe", "Dret Tributari Internacional", "Reformant les tinences de l'habitatge: proposta tributària per a una ordenació integral de l'habitatge en propietat i en lloguer". I actualment es la segona IP de l'I+D " Aspectos financieros, tributarios y comerciales de la vivienda colaborativa". Ha estat Secretària, Vicedegana i Responsable del Sistema Intern de la Garantia de la Qualitat de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. Els seus camps de recerca són la tributació internacional, els Convenis per evitar la doble imposició, el fideïcomís, el trust, la fidúcia, els principis constitucionals tributaris, la fiscalitat immobiliària i l'economia col·laborativa.

Tornar al directori