Universitat Rovira i Virgili

Encarnació Ricart Martí

Catedràtica de Dret Romà de la Universitat Rovira i Virgili, és professora del màster en Dret de l'Empresa i la Contractació, del màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica i del màster en Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural. Ha fet classes en programes de doctorat i a la llicenciatura de Dret de la UB. També ha pronunciat conferències i sessions de seminari a la Universitat de Pavia, a la Universitat de Leiden, a la Universitat Autònoma de Madrid, a la Universitat Carlos III de Madrid, a la Universitat de Girona, a la Universitat de Lleida i a la Universitat de La Laguna. Ha fet estades de recerca a l'Institut Leopold Wenger de la Universitat de Munic, a l'Institut de Dret Romà de la Universitat de Colònia i a l'Institut Max Plank d'Història del Dret Europeu de Frankfurt. Ha publicat en revistes de prestigi com l'Anuario de Historia de Derecho Español (AHDE), la Revue Internationale d'Histoire des Droits de l'Antiquité (RIDA, Bèlgica) o la Revista General de Derecho Romano (RGDR), del portal jurídic IUSTEL, a més de monografies en homenatge a prestigiosos romanistes europeus. Ha estat investigadora principal de diversos projectes de recerca del Ministeri d'Educació i Cultura i del Ministeri de Ciència i Investigació. Coordina el grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya Fonaments Romanístics de Dret Privat. Ha impartit les assignatures següents: Dret Romà, Fonaments Romanístics del Dret Privat Europeu, Tradició Jurídica Catalana, Dret Comparat, Aportacions Metodològiques de la Història del Pensament Jurídic i Règim Jurídic del Patrimoni Cultural. Ha estat directora del Departament i vicerectora de Societat i Relacions Institucionals.

Tornar al directori.