Universitat Rovira i Virgili

Joan Picó i Junoy

És catedràtic de Dret Processal i coordinador del programa de doctorat de Dret de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona (1996), amb premi extraordinari de doctorat, ha publicat deu monografies i nombrosos estudis en revistes especialitzades que li han merescut, entre altres, els dos premis que concedeix la Reial Acadèmia Espanyola de Legislació i Jurisprudència: el premi San Raimundo de Peñafort (2003) i el premi Doctor Couder y Moratilla" (1994). També ha obtingut el I Premio Antonio Maura, en commemoració del IV Centenari de la fundació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid. Ha dirigit una trentena de congressos, jornades i seminaris especialitzats; ha impartit més d'un centenar de conferències, ponències i comunicacions a diferents trobades científiques nacionals i internacionals, i ha realitzat sis llargues estades de recerca en centres universitaris estrangers. És membre numerari de l'Associació Internacional de Dret Processal i de l'Institut Iberoamericà de Dret Processal. Treballa en les línies de recerca següents: principis i garanties del procés, dret probatori i tutela judicial de l'empresa.

Tornar al directori.