Universitat Rovira i Virgili

M. Rosa Isern Salvat 

Professora de l'àrea de Dret Mercantil del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la Universitat Rovira i Virgili i doctora en Dret per la Universitat Rovira i Virgili. Ha realitzat diverses estades de recerca en centres internacionals. Les seves activitats de recerca secentren en el dret de les assegurances. És autora de diverses publicacions en revistes i obres col·lectives i de la monografia El derecho de subrogación en el seguro de transporte terrestre de mercancías por carretera (2013). Pertany als grups de recerca de Dret Patrimonial i de Dret Mercantil de la Universitat Rovira i Virgili. També és membre d'un projecte del Ministeri de Ciència i Innovació i col·laboradora permanent de la secció d'assegurances de la Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. Ha impartit docència en diversos graus i llicenciatures i fa classes en el màster universitari en Dret de l'Empresa i la Contractació, en  l'assignatura Contractació Mercantil, i també coordina el mòdul d'empresa.

Tornar al directori.